Kalendarium

12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski, działacz socjalistyczny i niepodległościowy,

Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa w latach 1918–1922, marszałek Polski, dwukrotny premier RP, twórca rządów sanacyjnych.

Więcej informacji:

   
   
   
   

Niepodległość, red. M. Gałęzowski, J.M. Ruman, Warszawa 2010

 

 

12 maja 1948 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie został zamordowany Stanisław Kasznica, porucznik Wojska Polskiego, podpułkownik i komendant Narodowych Sił Zbrojnych, kawaler orderu Virtuti Militari V klasy i Krzyża Walecznych (dwukrotnie), wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 2 marca 1948 r. skazany na karę śmierci.

Więcej informacji:

 

 

12 maja 1948 roku wykonano wyrok śmierci na Lechu Karolu Neymanie, działaczu Obozu Narodowo-Radykalnego, kapitanie Narodowych Sił Zbrojnych, aresztowanym w 1947 roku i skazanym na karę śmierci.

Więcej informacji:

 

 

 

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Pierwszym przewodniczącym NSZZ RI „Solidarność” został Jan Kułaj.

Więcej informacji:

R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
Bydgoski Marzec 1981, oprac. R. Gajos, Bydgoszcz–Gdańsk 2009

 

 

12 maja 1983 roku funkcjonariusze MO zatrzymali na Starym Mieście w Warszawie maturzystę Grzegorza Przemyka, syna działaczki opozycyjnej. Został on brutalnie pobity przez trzech milicjantów na pobliskim komisariacie. Zmarł dwa dni później.

Więcej informacji:

   
 

 

 

12 maja 1984 roku w willi MSW w Chylicach siedmiu przywódców „Solidarności” oraz czterech działaczy Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” odrzuciło wynegocjowaną przez Kościół propozycję władz wyjazdu za granicę lub zaprzestania działalności politycznej za uwolnienie. Sprawa tzw. jedenastki (Andrzeja Gwiazdy, Seweryna Jaworskiego, Mariana Jurczyka, Karola Modzelewskiego, Grzegorza Palki, Andrzeja Rozpłochowskiego, Jana Rulewskiego oraz Jacka Kuronia, Adama Michnika, Henryka Wujca i Zbigniewa Romaszewskiego), która była przetrzymywana bez wyroku sądu od wprowadzenia stanu wojennego, zakończyła się ogłoszeniem przez władze amnestii w lipcu 1984 roku.

Więcej informacji:

 

 

 

12 maja 1970 roku zmarł na emigracji Władysław Anders, generał WP, dowódca Armii Polskiej na Wschodzie oraz II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, z którym walczył m.in. w bitwie pod Monte Cassino, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944–1945. W 1946 roku został pozbawiony przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej obywatelstwa polskiego. Kawaler m.in. Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

Generał Anders. Życie i chwała, red. M. Hemar, Londyn–Warszawa 2007
S. Ciesielski, GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953, Warszawa 2010

 

 

12 maja 2008 roku zmarła Irena Sendlerowa, działaczka społeczna i konspiracyjna, szefowa Referatu Dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegoty” Polskiego Państwa Podziemnego. Po wojnie została uhonorowana tytułem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata oraz Orderem Orła Białego.

Więcej informacji:

   
 

Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006

 

 

 • Dokumenty z Archiwum IPN dotyczące Stanisława Kasznicy

 • Stanisław Kasznica
  Stanisław Kasznica
 • Stanisław Kasznica
  Stanisław Kasznica
 • Stanisław Kasznica - kenkarta
  Stanisław Kasznica - kenkarta
 • Rozkaz zatrzymania Stanisława Kasznicy
  Rozkaz zatrzymania Stanisława Kasznicy
 • Stanisław Kasznica po aresztowaniu
  Stanisław Kasznica po aresztowaniu
 • Stanisław Kasznica - kwestionariusz osobowy
  Stanisław Kasznica - kwestionariusz osobowy
 • SCHEMAT ORGANIZACYJNY OP - GRUPY POZNAŃSKIEJ
  SCHEMAT ORGANIZACYJNY OP - GRUPY POZNAŃSKIEJ
 • Stanisław Kasznica - protokół wykonania wyroku śmierci
  Stanisław Kasznica - protokół wykonania wyroku śmierci
 • Notatka urzędowa
  Notatka urzędowa
 • Stanisław Kasznica - tablica na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (fot. P. Życieński)
  Stanisław Kasznica - tablica na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (fot. P. Życieński)
 • Rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność”

 • Rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność” (1)
  Rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność” (1)
 • Rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność” (2)
  Rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność” (2)
 • Rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność” (3)
  Rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność” (3)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność”, 12 maja 1981 r.

 • Informacja dzienna MSW dotycząca rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność”, 12 maja 1981 r. (1)
  Informacja dzienna MSW dotycząca rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność”, 12 maja 1981 r. (1)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność”, 12 maja 1981 r. (2)
  Informacja dzienna MSW dotycząca rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność”, 12 maja 1981 r. (2)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność”, 12 maja 1981 r. (3)
  Informacja dzienna MSW dotycząca rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI „Solidarność”, 12 maja 1981 r. (3)
 • Grzegorz Przemyk

 • Grzegorz Przemyk
  Grzegorz Przemyk
 • List Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w sprawie pobicia Grzegorza Przemyka, 24 maja 1983 r.

 • List Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w sprawie pobicia Grzegorza Przemyka, 24 maja 1983 r. (1)
  List Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w sprawie pobicia Grzegorza Przemyka, 24 maja 1983 r. (1)
 • List Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w sprawie pobicia Grzegorza Przemyka, 24 maja 1983 r. (2)
  List Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w sprawie pobicia Grzegorza Przemyka, 24 maja 1983 r. (2)
 • List Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w sprawie pobicia Grzegorza Przemyka, 24 maja 1983 r. (3)
  List Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w sprawie pobicia Grzegorza Przemyka, 24 maja 1983 r. (3)
 • List prof. Edwarda Lipińskiego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie pobicia Grzegorza Przemyka, 31 maja 1983 r.

 • List prof. Edwarda Lipińskiego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie pobicia Grzegorza Przemyka, 31 maja 1983 r.
  List prof. Edwarda Lipińskiego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie pobicia Grzegorza Przemyka, 31 maja 1983 r.
 • Odpowiedź gen. Kiszczaka na list Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 8 czerwca 1983 r.

 • Odpowiedź gen. Kiszczaka na list Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 8 czerwca 1983 r. (1)
  Odpowiedź gen. Kiszczaka na list Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 8 czerwca 1983 r. (1)
 • Odpowiedź gen. Kiszczaka na list Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 8 czerwca 1983 r. (2)
  Odpowiedź gen. Kiszczaka na list Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 8 czerwca 1983 r. (2)
 • Odpowiedź gen. Kiszczaka na list Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 8 czerwca 1983 r. (3)
  Odpowiedź gen. Kiszczaka na list Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 8 czerwca 1983 r. (3)
 • Odpowiedź gen. Kiszczaka na list Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 8 czerwca 1983 r. (4)
  Odpowiedź gen. Kiszczaka na list Rady Pedagogicznej XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 8 czerwca 1983 r. (4)
Liczba wejść: 41973, od Data publikacji 11.05.2018