Kalendarium

14 maja 1955 roku w Warszawie przedstawiciele ZSRR, PRL, Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii i Węgier podpisali akt powołujący tzw. Układ Warszawski – sojusz polityczno-wojskowy bloku wschodniego.

Jego powstanie było odpowiedzią na wejście RFN do NATO. Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej istniał do 1991 roku.

Więcej informacji:

   

Liczba wejść: 43426, od Data publikacji 13.05.2018