Kalendarium

16 maja 1943 roku z rozkazu Jürgena Stroopa Niemcy wysadzili Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie w Warszawie. Jej zniszczenie było symbolem upadku powstania w getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia.

Więcej informacji:

   

Dokument z raportu Jürgena Stroopa:


S. Korboński, Polacy, Żydzi i holocaust, tłum. G. Waluga, Warszawa 2011
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004

 

 

 

16 maja 1983 roku weszło w życie zarządzenie ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki dotyczące weryfikacji w szkołach wyższych. Przeprowadzać ją miały specjalnie powołane komisje partyjno-rządowe. W pierwszej kolejności postanowiono poddać ocenie kadrę kierowniczą uczelni. 18 maja Senat Uniwersytetu Warszawskiego uznał, że zarządzenie to jest bezprawne.

Więcej informacji:

 

 

 

16 maja 1920 roku urodził się Leopold Tyrmand (zm. w 1985 roku), pisarz, dziennikarz, publicysta. Autor m.in. „Dziennika 1954”, „Złego” oraz „Życia towarzyskiego i uczuciowego”.

Więcej informacji:

K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011

Liczba wejść: 43083, od Data publikacji 15.05.2018