Kalendarium

W nocy z 20 na 21 maja 1945 roku oddział AK pod dowództwem ppor. Edwarda Wasilewskiego „Wichury” oraz grupa dywersyjna IV Ośrodka Mrozy pod dowództwem ppor. Edmunda Świderskiego „Wichra” uwolnili ze specjalnego obozu NKWD w Rembertowie pod Warszawą ponad 500 więźniów,

głównie żołnierzy AK, Batalionów Chłopskich i NSZ.

Więcej informacji:

„Zaplute karły reakcji…”. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005

Liczba wejść: 43363, od Data publikacji 16.05.2019