Kalendarium

23 maja 1984 roku Sąd Wojskowy w Warszawie skazał zaocznie pułkownika ludowego Wojska Polskiego Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci za szpiegostwo.

Kukliński był agentem CIA w Sztabie Generalnym WP. Przekazał na Zachód ponad 40 tys. stron tajnych dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego i planów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wyrok śmierci został uchylony w 1995 roku. Ryszardowi Kuklińskiemu przywrócono stopień pułkownika. W 2016 roku został pośmiertnie awansowany na generała brygady.

Więcej informacji:

   
   

  

 

 

23 maja 1985 roku przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku rozpoczął się proces Władysława Frasyniuka, Adama Michnika i Bogdana Lisa, oskarżonych o kierowanie TKK NSZZ „Solidarność” oraz o działania w celu wywołania niepokoju publicznego. Wyrok zapadł w czerwcu. Władysław Frasyniuk został skazany na 3,5 roku, Adam Michnik – na 3 lata, a Bogdan Lis – na 2,5 roku więzienia.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

 

 

23 maja 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie odrzucił wniosek o rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W proteście studenci Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki rozpoczęli strajk okupacyjny. Przyłączyło się do niego prawie 40 uczelni w całej Polsce.

Więcej informacji:

   

Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989. Obrazy, wybór i oprac. materiałów J. Dutka, M. Zakrzewski, teksty wprowadzające do rozdziałów J. Szarek, Kraków 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

 

 

23 maja 1945 roku w kwaterze głównej 2. Armii Brytyjskiej w Lüneburgu popełnił samobójstwo Heinrich Himmler, niemiecki zbrodniarz wojenny, minister spraw wewnętrznych III Rzeszy, szef SS i gestapo. Odpowiedzialny m.in. za masową zagładę Żydów, wysiedlenia Polaków i eksterminację więźniów obozów koncentracyjnych. Heinrich Himmler został aresztowany przez żołnierzy brytyjskich 22 maja w punkcie kontrolnym koło Bremy podczas próby wydostania się z Niemiec.

  • Inspekcja przeprowadzona przez Heinricha Himmlera (drugi z prawej) w KL Sachsenhausen.
    Inspekcja przeprowadzona przez Heinricha Himmlera (drugi z prawej) w KL Sachsenhausen.
Liczba wejść: 43802, od Data publikacji 22.05.2018