Kalendarium

25 maja 1948 roku w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie rozstrzelano Witolda Pileckiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żołnierza AK, organizatora ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

  • Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (Archiwum IPN) [1]
    Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (Archiwum IPN) [1]
  • Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (Archiwum IPN) [2]
    Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (Archiwum IPN) [2]
  • Protokół wykonania wyroku śmierci na rtm. Witoldzie Pileckim, 25 maja 1948 r. (Archiwum IPN)
    Protokół wykonania wyroku śmierci na rtm. Witoldzie Pileckim, 25 maja 1948 r. (Archiwum IPN)

W marcu 1948 roku został on skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci za rzekome szpiegostwo.

Więcej informacji:

J. Pawłowicz, Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, Warszawa 2008

 

 

25 maja 1926 roku urodził się Jan Józef Lipski, działacz opozycyjny, socjalista, krytyk literacki, jeden z założycieli Komitetu Obrony Robotników, członek zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Mazowsze. Kawaler Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

 

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
J.J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, oprac. przypisów: G. Waligóra, J. T. Lipski, Warszawa 2006
P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006
Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku, red. Konrad Rokicki, Warszawa 2012

Liczba wejść: 49987, od Data publikacji 20.05.2019