Kalendarium

30 maja 1943 roku rozkazem komendanta głównego AK, gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” i Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego rozpoczęło się scalanie oddziałów Batalionów Chłopskich z Armią Krajową.

Do 1944 roku wcielono do AK około 51 tys. żołnierzy oddziałów taktycznych BCh. Komendant główny BCh, Franciszek Kamiński został szefem I Oddziału Sztabu Komendy Głównej AK.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 43131, od Data publikacji 25.05.2019