Kalendarium

31 maja 1981 roku odbył się pogrzeb kardynała Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, prymasa Polski.

Ceremonii żałobnej na pl. Zwycięstwa w Warszawie (dzisiejszy pl. marszałka Józefa Piłsudskiego) przewodniczył sekretarz Stanu Watykanu, kardynał Agostino Casaroli. W pogrzebie prymasa Wyszyńskiego udział wzięło kilkaset tysięcy wiernych. Stał się on wielką manifestacją religijno-patriotyczną Polaków.

Więcej informacji:

   
   

Teki Edukacyjne IPN, Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński, Warszawa 2003
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
M.P. Romaniuk, Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981–2011, Warszawa 2011
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
Kościół i prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, red. A. Dziurok, W.J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007

 

 

 

31 maja 1984 roku w Warszawie rozpoczął się fikcyjny proces 2 sanitariuszy, 2 milicjantów i 2 lekarzy oskarżonych o spowodowanie śmierci Grzegorza Przemyka, syna działaczki opozycyjnej, brutalnie pobitego przez funkcjonariuszy MO 12 maja, gdy wraz z kolegami świętował zdanie matury. Wyrokiem sądu na karę 2-2,5 roku więzienia zostali skazani tylko pracownicy pogotowia ratunkowego. Po 1989 roku wyrok uchylono i wznowiono proces.

Więcej informacji:

   
 

 

 

 

31 maja 1986 roku zostali aresztowani: Zbigniew Bujak, członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej podziemnej „Solidarności” oraz Konrad Bieliński i Ewa Kulik z Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Zbigniew Bujak i Ewa Kulik ukrywali się od wprowadzenia stanu wojennego, Konrad Bieliński natomiast od wyjścia z internowania we wrześniu 1982 roku.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
F. Musiał,  Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • Uroczystości pogrzebowe Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
  Uroczystości pogrzebowe Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
 • Uroczystości pogrzebowe Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
  Uroczystości pogrzebowe Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
 • Uroczystości pogrzebowe Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
  Uroczystości pogrzebowe Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
 • Notatka Jerzego Urbana z 24 maja 1983 roku dla gen. Jaruzelskiego przedstawiająca propozycje działania władz w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka. (1)
  Notatka Jerzego Urbana z 24 maja 1983 roku dla gen. Jaruzelskiego przedstawiająca propozycje działania władz w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka. (1)
 • Notatka Jerzego Urbana z 24 maja 1983 roku dla gen. Jaruzelskiego przedstawiająca propozycje działania władz w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka. (2)
  Notatka Jerzego Urbana z 24 maja 1983 roku dla gen. Jaruzelskiego przedstawiająca propozycje działania władz w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka. (2)
 • Notatka Jerzego Urbana z 24 maja 1983 roku dla gen. Jaruzelskiego przedstawiająca propozycje działania władz w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka. (3)
  Notatka Jerzego Urbana z 24 maja 1983 roku dla gen. Jaruzelskiego przedstawiająca propozycje działania władz w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka. (3)
 • Wycinek z „Życia Warszawy” dotyczący śledztwa w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka opatrzony dopiskiem gen. Józefa Beima.
  Wycinek z „Życia Warszawy” dotyczący śledztwa w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka opatrzony dopiskiem gen. Józefa Beima.
Liczba wejść: 44365, od Data publikacji 26.05.2019