Kalendarium

1 czerwca 1895 roku urodził się Tadeusz Komorowski ps. „Bór”, generał WP, od lipca 1943 roku komendant główny Armii Krajowej. Podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku.

  • Fragment relacji o przebiegu powstania.
    Fragment relacji o przebiegu powstania.

30 września 1944 roku został mianowany Naczelnym Wodzem. Po wojnie działał na emigracji, w latach 1947–1949 pełnił m.in. funkcję premiera rządu RP.  Kawaler Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa, 2006
J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Aresztowane powstanie, wybór i red. naukowa J. Sawicki, wstęp B. Gronek, Warszawa 2004

 

 

1 czerwca 1946 roku premier komunistycznego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Edward Osóbka-Morawski wydał rozporządzenie zabraniające produkcji „wędlin luksusowych”.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012

 

 

1 czerwca 1950 roku na łamach „Trybuny Ludu”, organu prasowego PZPR, pojawił się propagandowy artykuł o zrzucaniu przez amerykańskie samoloty na plaże Bałtyku stonki ziemniaczanej w celu niszczenia upraw ziemniaków. W dobie zimnej wojny władze komunistyczne plagą stonki pochodzącej z Kolorado w USA tłumaczyły niedobory żywności w kraju.

Więcej informacji:

 

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012

 

 

1 czerwca 1981 roku w Warszawie powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pod przewodnictwem por. Wiktora Mikusińskiego. ZZFMO nigdy nie został zarejestrowany, a jego przywódcy byli szykanowani.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

 

 

1 czerwca 1987 roku we Wrocławiu odbyła się akcja „Krasnoludki na Świdnickiej”, zainicjowana przez grupę happeningową Pomarańczowa Alternatywa. W centrum miasta pod pretekstem Dnia Dziecka około 300 osób z czerwonymi czapkami na głowie rozdawało cukierki i „bezpłatne” bilety wstępu na ulicę Świdnicką. PA organizowała liczne akcje ośmieszające absurdy ustroju socjalistycznego. Udział w nich mógł wziąć każdy. Liderem PA był Waldemar Fydrych.

Więcej informacji:

 

 

Pokolenie '80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–89. Katalog wystawy wg koncepcji T. Boruty, Kraków 2010
Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987-1989), wstęp, wybór i oprac. J. Dardzińska, K. Dolata, Wrocław 2011

Liczba wejść: 44194, od Data publikacji 27.05.2019