Kalendarium

7 czerwca 1982 roku podczas stanu wojennego działacze podziemnej „Solidarności”: Jerzy Bogumił, Adam Borowski, Mirosław Radzikowski, Kazimierz Hintz i lekarz Jerzy Siwiec uwolnili ze szpitala przy ul. Banacha w Warszawie Jana Narożniaka,

działacza opozycyjnego w PRL, członka „Solidarności”. Narożniak został postrzelony przez funkcjonariuszy MO 26 maja podczas próby ucieczki przy aresztowaniu.

Więcej informacji:

 

 

7 czerwca 1930 roku urodził się Leszek Moczulski, historyk, działacz opozycyjny w PRL, więzień polityczny, współtwórca Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założyciel i przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej, poseł na Sejm RP I i II kadencji.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011
G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006

 

 

7 czerwca 1980 roku zmarł Marian Spychalski, działacz komunistyczny, członek Biura Politycznego KC PZPR, minister obrony narodowej, przewodniczący Rady Państwa, ostatni marszałek Polski. Odsunięty od władzy po wydarzeniach Grudnia’70.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

  • Informacja dzienna MSW dotycząca m.in. procesu Leszka Moczulskiego, 17 czerwca 1981 (1).
    Informacja dzienna MSW dotycząca m.in. procesu Leszka Moczulskiego, 17 czerwca 1981 (1).
  • Informacja dzienna MSW dotycząca m.in. procesu Leszka Moczulskiego, 17 czerwca 1981 (2).
    Informacja dzienna MSW dotycząca m.in. procesu Leszka Moczulskiego, 17 czerwca 1981 (2).
Liczba wejść: 41132, od Data publikacji 06.06.2018