Kalendarium

9 czerwca 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność”, pierwszy po II wojnie światowej związek zawodowy pracodawców.

Przewodniczącym Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej został Józef Smolicki.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór i oprac. J. Olaszek, Warszawa 2010
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

Liczba wejść: 40386, od Data publikacji 08.06.2018