Kalendarium

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia wołyńska – historia, pamięć, edukacja. W przededniu 70. rocznicy”. Relacja IPN TV – Warszawa, 27–28 czerwca 2013 r.

Przez prawdę do pojednania

Konferencja IPN w Pałacu Prezydenckim

W czwartek 27 czerwca w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa „Zbrodnia wołyńska – historia, pamięć, edukacja. W przededniu 70. rocznicy”. Jej organizatorem był IPN, a patronat sprawował prezydent Bronisław Komorowski.

– To bardzo odważna i mądra decyzja – powiedział otwierając konferencję szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski – dziękuję prezesowi IPN Łukaszowi Kamińskiemu  za ideę i organizację.

– Zebraliśmy się, aby podjąć i kontynuować trudną rozmowę, wciąż wywołującą ból i cierpienie – mówił otwierając pierwszy panel dyskusyjny prezes IPN. – Ta rozmowa ma sens, bo jej podstawowym rezultatem może być pojednanie – dodał. Oprócz Kamińskiego, który był moderatorem panelu, udział w nim wzięli także władyka Benedykt – biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, dr hab. Andrzej K. Kunert – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, abp. Józef Michalik – metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, doradca prezydenta Komorowskiego prof. Tomasz Nałęcz, prof. Adam D. Rotfeld i ukraiński historyk Andrij Portnow.  W dyskusji brali udział również znajdujący się na sali naukowcy, rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej, hierarchowie Kościołów katolickich i prawosławnego. Obecni byli również dyplomaci i dziennikarze.

 

  
  

 

Jak wygląda dzisiaj pamięć o zbrodni wołyńskiej – zastanawiali się uczestnicy panelu i byli zgodni, że nie można oczekiwać, iż prawda o wspólnych wydarzeniach będzie taka sama. – Potomkowie ofiar i sprawców nie będą mieli takiej samej pamięci – powiedział prof. Rotfeld i wszyscy uczestnicy dyskusji odwoływali się do tego stwierdzenia. – Fakty natomiast i zdarzenia nie powinny być kwestionowane – padało wielokrotnie z ust dyskutantów. Doradca prezydenta prof. Nałęcz zaapelował o zrozumienie ukraińskich uwarunkowań pamięci. Jak ocenił, powinniśmy pamiętać o dramatyzmie ukraińskiej historii.

 

 

Wielokrotnie uczestnicy konferencji powoływali się na rolę Kościołów w procesie zrozumienia zbrodni i procesu pojednania. Podkreślano pozytywną rolę, jaką odgrywają nie tylko Kościoły katolickie, ale również Cerkiew prawosławna. – Popatrzmy na przeszłość jako bracia w Chrystusie – apelował władyka Benedykt. – Prawda bez miłości nie jest prawdą chrześcijańską, nie jest nawet prawdą obiektywną – dodał abp Michalik.

Ukraiński historyk Andrij Portnow zwrócił uwagę na skomplikowaną sytuację polityczną na Ukrainie, która ma ogromny wpływ na dyskusję o przeszłość. – Bez tego też – mówił – panuje zamieszanie wokół historii. Jak podkreślił, nie wszyscy ci, którzy potępiają UPA są przyjaciółmi Polaków, to jest znacznie bardziej skomplikowane.

Konieczność dialogu i wspólnego dochodzenia do prawdy stała się myślą przewodnią panelu. – Nie jest to łatwe, ale mam nadzieję – powiedział na zakończenie prezes IPN Łukasz Kamiński – że na 75. rocznicę zbrodni wołyńskiej przynajmniej dwa tematy będą zamknięte: upamiętnienie ofiar i wspólny hołd dla Sprawiedliwych – Ukraińców ratujących Polaków.

Obrady drugiego dnia konferencji odbyły się 28 czerwca 2013 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” (ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa).

 

      
      

 

       
       

 

PROGRAM

27 czerwca 2013

10.00–10.30 – rozpoczęcie konferencji

10.30–13.30 – sesja I: „Wokół pamięci” – prowadzący: dr Łukasz Kamiński (Instytut Pamięci Narodowej)
• władyka Benedykt (biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej)
• dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert (Rada Pamięci Ochrony Walk i Męczeństwa)
• abp Józef Michalik (metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski)
• prof. Tomasz Nałęcz (Kancelaria Prezydenta RP)
• prof. Adam Daniel Rotfeld (były minister spraw zagranicznych RP)
• przedstawiciel władz państwowych Ukrainy

13.30–14.30 – przerwa

14.30–17.30 – sesja II: „Porozmawiajmy o faktach” – prowadzący: dr Władysław Bułhak (Instytut Pamięci Narodowej)
• prokurator Dariusz Gabrel (Instytut Pamięci Narodowej)
• dr hab. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski)
• prof. Ihor Iliuszyn (Kijowski Uniwersytet Slawistyczny)
• prof. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych PAN, Rada Instytutu Pamięci Narodowej)
• dr Leon Popek (Instytut Pamięci Narodowej)
• Ewa Siemaszko (niezależna badaczka Zbrodni Wołyńskiej)
• dr hab. Andrzej Leon Sowa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
• prof. Jurij Szapował (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

28 czerwca 2013

10.00–13.00 – sesja III: „Jak upowszechniać?” – prowadzący: dr Andrzej Zawistowski (Instytut Pamięci Narodowej)
• prof. Jolanta Choińska-Mika (Uniwersytet Warszawski)
• Agnieszka Jaczyńska (Instytut Pamięci Narodowej)
• prof. Stanisław Kulczyckij (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)
• prof. Włodzimierz Mędrzecki (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii PAN)
• dr Andrij Portnow (Instytut Studiów Zaawansowanych w Berlinie)
• Ewa Szakalicka (reżyserka, dokumentalistka)
• Ihor Szczupak (Ukraińskie Centrum Badań Holokaustu „Tkuma”),
• Muzeum Historii Żydów Ukrainy i Historii Holokaustu w Dniepropietrowsku)
• prof. Aleksander Udod (Instytut Technologii Innowacyjnych i Programu Nauczania Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy)

13.00–13.30 – przerwa na kawę

13.30–14.30 – sesja IV: prezentacja wydawnictwa „Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy...Zbrodnia Wołyńska – historia i pamięć. Materiały edukacyjne” – dr Łukasz Michalski (Instytut Pamięci Narodowej)

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia wołyńska – historia, pamięć, edukacja. W przededniu 70. rocznicy” - zaproszenie
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia wołyńska – historia, pamięć, edukacja. W przededniu 70. rocznicy” - zaproszenie
 • Fotografie z pierwszego dnia konferencji (fot. P. Życieński)

 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • Fotografie z drugiego dnia konferencji (fot. P. Życieński)

 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
 • (fot. P. Życieński)
  (fot. P. Życieński)
Liczba wejść: 23353, od Data publikacji 04.07.2013