Kalendarium

W dniach 10–12 czerwca 1988 roku w Górach Świętokrzyskich odbył się powtórny pogrzeb Jana Piwnika „Ponurego”, majora WP i oficera Policji Państwowej, „cichociemnego", dowódcy II odcinka „Wachlarza”,

 • Jan Piwnik „Donat”, „Ponury” (1912–1944), oficer Policji Państwowej i Wojska Polskiego, „cichociemny”, dowódca II odcinka „Wachlarza”, komendant zgrupowań partyzanckich AK w Górach Świętokrzyskich i VII batalionu 77 pułku piechoty AK na Nowogródczyźnie.
  Jan Piwnik „Donat”, „Ponury” (1912–1944), oficer Policji Państwowej i Wojska Polskiego, „cichociemny”, dowódca II odcinka „Wachlarza”, komendant zgrupowań partyzanckich AK w Górach Świętokrzyskich i VII batalionu 77 pułku piechoty AK na Nowogródczyźnie.
 • Kondukt pogrzebowy Jana Piwnika „Ponurego” przed Wąchockiem, czerwiec 1988.
  Kondukt pogrzebowy Jana Piwnika „Ponurego” przed Wąchockiem, czerwiec 1988.
 • Przejście konduktu pogrzebowego Jana Piwnika „Ponurego” przez Rataje, w drodze do Wąchocka, czerwiec 1988.
  Przejście konduktu pogrzebowego Jana Piwnika „Ponurego” przez Rataje, w drodze do Wąchocka, czerwiec 1988.
 • Przejście konduktu pogrzebowego przez wąwóz przed Wąchockiem, czerwiec 1988.
  Przejście konduktu pogrzebowego przez wąwóz przed Wąchockiem, czerwiec 1988.
 • Kondukt pogrzebowy Jana Piwnika „Ponurego” w dniu 11 czerwca 1988.
  Kondukt pogrzebowy Jana Piwnika „Ponurego” w dniu 11 czerwca 1988.
 • Pogrzeb Jana Piwnika "Ponurego". Wąchock, plac przed klasztorem.
  Pogrzeb Jana Piwnika "Ponurego". Wąchock, plac przed klasztorem.
 • Przed trumną mjr. „Ponurego” meldunek składa Marian Świderski „Dzik”, Wykus 11 czerwca 1988 r. (foto Jerzy Niedbał)
  Przed trumną mjr. „Ponurego” meldunek składa Marian Świderski „Dzik”, Wykus 11 czerwca 1988 r. (foto Jerzy Niedbał)
 • Afisz z programem uroczystości pogrzebowych 10–12 czerwca 1988 r. (zbiory Marka Jedynaka)
  Afisz z programem uroczystości pogrzebowych 10–12 czerwca 1988 r. (zbiory Marka Jedynaka)

szefa „Kedywu” Okręgu V Radomsko-Kieleckiego AK, komendanta zgrupowań partyzanckich AK w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie, gdzie zginął w walce z Niemcami w 1944 roku w czasie akcji „Burza”. Władze komunistyczne przez lata odmawiały sprowadzenia jego prochów do Polski. W trzydniowych uroczystościach pogrzebowych w Mominie, Janowicach, Nagorzycach, Michniowie, Wykusie, Ratajach i Wąchocku wzięło udział wiele tysięcy osób.

Więcej informacji:

 

C. Chlebowski, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, Toruń 2006
M. Jedynak, Ruch Harcerski podczas uroczystości pogrzebowych mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 10–12 VI 1988 r., „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2009, t. V, s. 53–69
M. Jedynak, Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia „Wykus” – rozpracowanie uroczystości kombatanckich żołnierzy AK „Ponurego” i „Nurta”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 30, s. 113–125
M. Jedynak, Wpływ uroczystości pogrzebowych mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w czerwcu 1988 r. na nastroje i postawy społeczeństwa Kielecczyzny [w:] Społeczeństwo a władza między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989, red. S. Piątkowski, R. Śmietanka-Kruszelnicki, Lublin 2012, s. 186–194
W. Königsberg, Droga „Ponurego”. Rys biograficzny mjr. Jana Piwnika, Warszawa 2011.
Ostatnia droga komendanta Ponurego, red. T. Karolak, Warszawa 1990.

 

 

10 czerwca 1970 roku funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zdekonspirowali tajną organizację antykomunistyczną „Ruch”, powstałą w 1965 roku z inicjatywy Andrzeja i Benedykta Czumów, Stefana Niesiołowskiego i Mariana Gołębiewskiego. Aresztowania członków „Ruchu” rozpoczęły się 20 czerwca. W październiku 1971 roku pod zarzutem próby obalenia ustroju Andrzej Czuma i Stefan Niesiołowski zostali skazani na 7 lat, Benedykt Czuma – na 6 lat, a Marian Gołębiewski na 4 lata pozbawienia wolności.

Więcej informacji:


F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007

Liczba wejść: 66049, od Data publikacji 09.06.2018