Kalendarium

14 czerwca 1940 roku do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł pierwszy masowy transport więźniów. Znalazło się w nim 728 mężczyzn, polskich więźniów politycznych.

 • Więźniów przywiezionych do Auschwitz 14 czerwca 1940 roku Niemcy przetrzymywali w dawnym budynku Polskiego Monopolu Tytoniowego. Mieści się w nim obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. (fot. M. Foks)
  Więźniów przywiezionych do Auschwitz 14 czerwca 1940 roku Niemcy przetrzymywali w dawnym budynku Polskiego Monopolu Tytoniowego. Mieści się w nim obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. (fot. M. Foks)
 • Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 1
  Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 1
 • Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 2
  Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 2
 • Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 3
  Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 3

Więcej informacji:

Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009

 

 

14 czerwca 1985 roku Sąd Wojewódzki w Gdańsku skazał Władysława Frasyniuka na 3,5 roku, Bogdana Lisa na 2,5 roku i Adama Michnika na 3 lata więzienia za kierowanie Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” oraz o działania w celu wywołania niepokoju publicznego.

Więcej informacji:

 

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

Liczba wejść: 45858, od Data publikacji 13.06.2018