Kalendarium

14 czerwca 1940 roku do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł pierwszy transport polskich więźniów politycznych. Znalazło się w nim 728 mężczyzn.

 • Więźniów przywiezionych do Auschwitz 14 czerwca 1940 roku Niemcy przetrzymywali w dawnym budynku Polskiego Monopolu Tytoniowego. Mieści się w nim obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. (fot. M. Foks)
  Więźniów przywiezionych do Auschwitz 14 czerwca 1940 roku Niemcy przetrzymywali w dawnym budynku Polskiego Monopolu Tytoniowego. Mieści się w nim obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. (fot. M. Foks)
 • Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 1
  Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 1
 • Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 2
  Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 2
 • Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 3
  Fragment aktu oskarżenia Rudolfa Hoessa s. 3

Otrzymali oni numery obozowe od 31 do 758. Numery więźniarskie od 1 do 30 przydzielono wcześniej niemieckim więźniom kryminalnym, przywiezionym 20 maja z KL Sachsenhausen, którzy w KL Auschwitz zostali tzw. więźniami funkcyjnymi.

Więcej informacji:

Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009

 

 

 

 

14 czerwca 1985 roku Sąd Wojewódzki w Gdańsku skazał Władysława Frasyniuka na 3,5 roku, Bogdana Lisa na 2,5 roku i Adama Michnika na 3 lata więzienia za kierowanie Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” oraz o działania w celu wywołania niepokoju publicznego.

Więcej informacji:

 

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

Liczba wejść: 46241, od Data publikacji 09.06.2019