Kalendarium

16 czerwca 1944 roku pod Jewłaszami (obecnie na Białorusi) w walce z Niemcami w czasie akcji „Burza” poległ Jan Piwnik „Ponury”, major WP i oficer Policji Państwowej, „cichociemny", dowódca II odcinka „Wachlarza”,

Jan Piwnik „Donat”, „Ponury” (1912–1944), oficer Policji Państwowej i Wojska Polskiego, cichociemny, dowódca II odcinka „Wachlarza”, komendant Zgrupowań Partyzanckich AK w Górach Świętokrzyskich i VII batalionu 77 pułku piechoty AK na Nowogródczyźnie.

szef „Kedywu” Okręgu V Radomsko-Kieleckiego AK, komendant zgrupowań partyzanckich AK w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie.

Więcej informacji:

Reportaż z uroczystości pogrzebowych ze zbiorów Harcerskiego Archiwum Filmowego:

 

 

 

 

16 czerwca 1943 roku Niemcy stłumili powstanie i ostatecznie zlikwidowali getto lwowskie. Podczas trwających dwa tygodnie walk zamordowano lub wywieziono do obozów pracy przeszło 20 tys. Żydów. Getto we Lwowie było jedną z największych zamkniętych dzielnic żydowskich w okupowanej Europie. W chwili zajmowania miasta przez Niemców w 1941 roku we Lwowie przebywało 160 tys. Żydów.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004

 

 

 

16 czerwca 1958 roku z wyroku sądu komunistycznego zostali powieszeni przywódcy powstania węgierskiego (23 października – 10 listopada 1956): premier Imre Nagy, minister obrony Pál Maléter oraz dziennikarz i doradca Nagya Miklós Gimes. Rewolucja na Węgrzech została krwawo stłumiona przez Armię Radziecką. Podczas walk zginęło ok. 20 tys. osób, 230 zostało skazanych na śmierć i straconych, a 200 tys. – w obawie przed represjami uciekło na Zachód.

Więcej informacji:    

 

 

 

16 czerwca 1983 roku, półtora roku po wprowadzeniu stanu wojennego, rozpoczęła się II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Do 23 czerwca papież odwiedził Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę św. Anny i Kraków. Ostatniego dnia Jan Paweł II spotkał się z Lechem Wałęsą w Zakopanem.

Więcej informacji:

 
Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2009

 

 

 

16 czerwca 1895 roku urodził się Antoni Chruściel „Monter”, generał WP, komendant Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ-AK, faktyczny dowódca Powstania Warszawskiego, w 1946 roku pozbawiony przez władze komunistyczne obywatelstwa polskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Złotym i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Więcej informacji:

Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa, 2006
J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Aresztowane powstanie, wybór i red. naukowa J. Sawicki, wstęp B. Gronek, Warszawa 2004

 

_______________________________________________________________________________

 • Tłumy wiernych na mszy papieskiej na Jasnej Górze, Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.
  Tłumy wiernych na mszy papieskiej na Jasnej Górze, Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.
 • Msza święta w Parku Kultury w Poznaniu, 20 czerwca 1983 r.
  Msza święta w Parku Kultury w Poznaniu, 20 czerwca 1983 r.
 • Wierni na mszy św. w Poznaniu, 20 czerwca 1983 r.
  Wierni na mszy św. w Poznaniu, 20 czerwca 1983 r.
 • Wierni na mszy św. w Poznaniu, 20 czerwca 1983 r.
  Wierni na mszy św. w Poznaniu, 20 czerwca 1983 r.
 • Wierni na mszy św. w Poznaniu, 20 czerwca 1983 r.
  Wierni na mszy św. w Poznaniu, 20 czerwca 1983 r.
 • Msza święta we Wrocławiu – napis na transparencie: „Solidarni z Chrystusem”, 21 czerwca 1983 r.
  Msza święta we Wrocławiu – napis na transparencie: „Solidarni z Chrystusem”, 21 czerwca 1983 r.
 • Spotkanie Jana Pawła II z profesorami krakowskich uczelni, 22 czerwca 1983 r.
  Spotkanie Jana Pawła II z profesorami krakowskich uczelni, 22 czerwca 1983 r.
 • Jan Paweł II w Krakowie, 22 czerwca 1983 r.
  Jan Paweł II w Krakowie, 22 czerwca 1983 r.
 • Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt.„Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II.

 • Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (1)
  Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (1)
 • Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (2)
  Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (2)
 • Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (3)
  Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (3)
 • Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (4)
  Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (4)
 • Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (5)
  Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (5)
 • Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (6)
  Harmonogram prac Grupy Operacyjnej MSW krypt. „Zorza” „zabezpieczającej” pielgrzymkę Jana Pawła II. (6)
 • Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r.

 • Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (1)
  Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (1)
 • Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (2)
  Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (2)
 • Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (3)
  Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (3)
 • Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (4)
  Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (4)
 • Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (5)
  Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (5)
 • Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (6)
  Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (6)
 • Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (7)
  Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (7)
 • Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (8)
  Homilia Jana Pawła II w czasie mszy świętej w Niepokalanowie, 18 czerwca 1983 r. (8)
Liczba wejść: 63643, od Data publikacji 11.06.2019