Kalendarium

21 czerwca 1945 roku w Moskwie zakończył się pokazowy proces szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, podstępnie aresztowanych przez NKWD.

Za rzekomą współpracę z Niemcami i działalność antyradziecką trzynastu z nich zostało skazanych na kary więzienia od 4 miesięcy do 10 lat, kilku zmarło w trakcie obywania kary, prawdopodobnie zostali zamordowani.

Więcej informacji:

  Kazimierz Bagiński Adam Bień Józef Chaciński Eugeniusz Czarnowski
Jan Stanisław Jankowski Stanisław Jasiukowicz Kazimierz Kobylański Stanisław Michałowski
Stanisław Mierzwa Gen. bryg. Leopold Okulicki Antoni Pajdak Kazimierz Pużak
Józef Stemler Zbigniew Stypułkowski Franciszek Urbański Aleksander Zwierzyński

 

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011.
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005.

 

 

 

21 czerwca 1949 roku uczestnicy Konferencji Architektów Partyjnych proklamowali socrealizm w architekturze, jako jedyny obowiązujący kierunek artystyczny i metodę twórczości. Oficjalnie został on ogłoszony przez prezydenta RP, Bolesława Bieruta na konferencji warszawskiej PZPR w lipcu 1949 roku. Zgodnie z komunistyczną propagandą, architektura miała wyrażać siłę i potęgę państwa. Przykładem budowli socrealistycznej w Polsce jest m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

Więcej informacji:


Wokół zjazdu szczecińskiego 1949 r., red. P. Knap, Szczecin 2011

  • Socrealizm w architekturze – Warszawa, Plac Konstytucji. Zdjęcie operacyjne SB.
    Socrealizm w architekturze – Warszawa, Plac Konstytucji. Zdjęcie operacyjne SB.
Liczba wejść: 44066, od Data publikacji 20.06.2018