Kalendarium

W nocy z 23 na 24 czerwca 1943 roku Niemcy rozpoczęli na Zamojszczyźnie kolejny etap akcji wysiedleńczo-pacyfikacyjnej. W sumie wysiedlono ok. 110 tys. Polaków, w tym 30. tys. dzieci. Część ludności wysłano do obozów koncentracyjnych.

Więcej informacji:

   

A. Jaczyńska, Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna – „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie” 1942–1943, Lublin 2012
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009

 

 

23 czerwca 1944 roku Niemcy rozpoczęli likwidację Litzmannstadt Getto (w kwietniu 1940 r. okupant zmienił nazwę Łodzi na Litzmannstadt).

Więcej informacji:

 

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Getto łódzkie/Litzmannstadt Getto 1940–1944, red. J. Baranowski, S. M. Nowinowski, Łódź 2009
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004

 

 

23 czerwca 1949 roku rozpoczęto budowę Nowej Huty. W założeniu komunistycznych władz miało to być „modelowe miasto socjalistyczne bez Boga”, jednak mieszkańcy Nowej Huty już w latach pięćdziesiątych rozpoczęli długoletnią walkę o budowę kościołów.

Więcej informacji:

Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. R. Terlecki, M. Lasota, J. Szarek, Kraków 2002
J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, pod red. B. Tracza, Katowice 2008

 

 

23 czerwca 1989 roku w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego został powołany Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP). Klub ten zrzeszał solidarnościowych posłów i senatorów w sejmie kontraktowym w latach 1989–1991.

Więcej informacji:

 

 • Fotografie z getta łódzkiego:

 • Rewizja osobista
  Rewizja osobista
 • Brama do getta.
  Brama do getta.
 • Chaim Rumkowski przemawia do tłumu na terenie Bazaru w Łodzi.
  Chaim Rumkowski przemawia do tłumu na terenie Bazaru w Łodzi.
 • Tereny getta łódzkiego, 1945
  Tereny getta łódzkiego, 1945
 • Tereny getta łódzkiego, 1945
  Tereny getta łódzkiego, 1945
 • Fotografie z Nowej Huty:

 • Budowa Nowej Huty
  Budowa Nowej Huty
 • Budowa Nowej Huty
  Budowa Nowej Huty
 • Budowa Nowej Huty
  Budowa Nowej Huty
 • Budowa Nowej Huty
  Budowa Nowej Huty
 • Protest na Placu Centralnym w Nowej Hucie w obronie krzyża,1960.
  Protest na Placu Centralnym w Nowej Hucie w obronie krzyża,1960.
 • Uczestnicy zajść sfotografowani przez MO, 1960.
  Uczestnicy zajść sfotografowani przez MO, 1960.
Liczba wejść: 46884, od Data publikacji 18.06.2019