Kalendarium

24 czerwca 1914 roku urodził się Jan Karski (podawana jest też data 24 kwietnia), kurier Polskiego Państwa Podziemnego, autor tzw. „Raportu Karskiego” pierwszego kompletnego i udokumentowanego świadectwa zbrodni niemieckich na Żydach. Kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
S. Korboński, Polacy, Żydzi i holocaust, tłum. G. Waluga, Warszawa 2011
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006

Liczba wejść: 42807, od Data publikacji 19.06.2019