Kalendarium

Przegląd filmowy Echa Wołynia – 7 i 11 lipca 2013 r.

W związku z 70. rocznicą zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach, które miały miejsce na Wołyniu Instytut Pamięci Narodowej organizuje przegląd filmowy Echa Wołynia.

Pokazy filmowe odbyły się w niedzielę 7 lipca w Warszawie, Rzeszowie, Częstochowie, Szczecinie, Białymstoku oraz we Wrocławiu. 11 lipca produkcje filmowe zostały wyświetlone również w Gdyni oraz Łodzi. Przegląd był okazją do przybliżenia czterech filmów dokumentalnych opowiadających o dramatycznych losach Polaków na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

W ramach przeglądu Echa Wołynia wyświetliliśmy następujące produkcje:

 

Skrawek piekła na Podolu - reż. Jolanta Kessler-Chojecka, TVP, 2008 r.,

 

Zapomniane zbrodnie na Wołyniu – reż. Tadeusz Arciuch, TVP, 2009 r.

 

Było sobie miasteczko… - reż. Tadeusz Arciuch, TVP, 2009 r.

 

Wołyń w Pożodze – reż. Adam Sikorski,  TVP oraz IPN, 2007 r.

Przegląd miał charakter otwarty. Z uwagi na wstrząsające relacje świadków oraz drastyczne materiały archiwalne przegląd skierowany był do widzów, którzy ukończyli 14 rok życia.


Warszawa, 7 lipca:


Projekcje filmów odbyły się w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

16.00 – Skrawek piekła na Podolu - reż. Jolanta Kessler-Chojecka, TVP, 2008 r.,

16.30 – Zapomniane zbrodnie na Wołyniu – reż. Tadeusz Arciuch, TVP, 2009 r.

16.55 – Było sobie miasteczko… - reż. Tadeusz Arciuch, TVP, 2009 r.

17.45 – Wołyń w Pożodze – reż. Adam Sikorski,  TVP oraz IPN, 2007 r.

Kontakt: Karol Wisłocki – karol.wislocki@ipn.gov.pl


Rzeszów, 7 lipca:


Projekcje filmów odbyły się w studiu audiowizualnym Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7.

Blok I, g. 16:00-17:00

Skrawek piekła na Podolu
Zapomniane zbrodnie na Wołyniu

Blok II, g. 17:15-18:30

Wołyń w Pożodze
Było sobie miasteczko

Oba bloki filmowe poprzedziła prelekcja historyka IPN.
Kontakt: Katarzyna Kyc, katarzyna.kyc@ipn.gov.pl


Wrocław, 7 lipca:


Projekcje odbyły się w sali nr 3 kina Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21.

Godz. 12.00:
Dr Tomasz Gałwiaczek – wykład wprowadzający

Projekcje:
Skrawek piekła na Podolu – reż. Jolanta Kessler-Chojecka, TVP, 2008 r., 29 min.
Zapomniane zbrodnie na Wołyniu – reż. Tadeusz Arciuch, TVP, 2009 r., 24 min.
Było sobie miasteczko… –  reż. Tadeusz Arciuch, TVP, 2009 r., 50 min.
Wołyń w Pożodze – reż. Adam Sikorski,  Z archiwum IPN, TVP oraz IPN, 2007 r., 25 min.

Kontakt: Wojciech Trębacz, wojciech.trebacz@ipn.gov.pl


Białystok, 7 lipca:


Projekcje odbyły się w sali Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 48 o godz. 10.30

Projekcje:

Skrawek piekła na Podolu – reż. Jolanta Kessler-Chojecka, TVP, 2008 r., 29 min.
Zapomniane zbrodnie na Wołyniu – reż. Tadeusz Arciuch, TVP, 2009 r., 24 min.
Było sobie miasteczko… – reż. Tadeusz Arciuch, TVP, 2009 r., 50 min.
Wołyń w Pożodze – reż. Adam Sikorski, Z archiwum IPN, TVP oraz IPN, 2007 r., 25 min.

„Przystanek Historia” - Projekt Centrum Edukacyjne IPN Białystok, ul. Warszawska 48 (budynek Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego vis a vis Wydziału Ekonomii UwB),

Kontakt: Krzysztof Jodczyk, krzysztof.jodczyk@ipn.gov.pl


Częstochowa, 7 lipca:


Oddział IPN w Katowicach organizował pokazy filmowe w ramach odbywającego się w Częstochowie XIX Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian.

Projekcje filmowe odbyły się:

7 lipca 2013 r., godz. 18.00 – 20.30
Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze – Kaplica Różańcowa
ul. Kordeckiego 2, Częstochowa

Kontakt: andrzej.sznajder@ipn.gov.pl


Szczecin, 7 lipca:


Projekcje filmowe odbyły się w sali kinowej Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego 90.

Program przeglądu:

15.00 - Skrawek piekła na Podolu
15.30 - Zapomniane zbrodnie na Wołyniu
16.00 - Wołyń w Pożodze
16.30 - Było sobie miasteczko…
17.20 - wystąpienie dr Marcina Stefaniaka, dyrektora oddziału IPN w Szczecinie

Kontakt: Grzegorz Czapski, grzegorz.czapski@ipn.gov.pl


Gdynia, 11 lipca:


11 lipca br. (w czwartek) w gdyńskim Multikinie (sala nr 4) rozpoczął się o godz. 18.00 przegląd filmów poświęconych zbrodni wołyńskiej.

W programie zaplanowano projekcję czterech obrazów:

Skrawek piekła na Podolu, reż. Jolanta Kessler-Chojecka, TVP 2008 r. (29 min.)
Zapomniane zbrodnie na Wołyniu, reż. Tadeusz Arciuch, TVP 2009 r. (24 min.)
Było sobie miasteczko – reż. Tadeusz Arciuch, TVP 2009 r. (50 min.)
Wołyń w pożodze – reż. Adam Sikorski, Z archiwum IPN, TVP i IPN 2007 r. (25 min.)

Wstęp wolny.


Łódź, 11 lipca:


Projekcje filmów odbyły się w kinie Kinematograf przy Pl. Zwycięstwa 1.

11 lipca filmy zaprezentowane zostały w dwóch blokach, o godzinie 11.00 oraz 17.00.

11.00:
Zapomniane zbrodnie na Wołyniu – reż. Tadeusz Arciuch
Było sobie miasteczko… –  reż. Tadeusz Arciuch

17.00:
Skrawek piekła na Podolu – reż. Jolanta Kessler-Chojecka
Wołyń w Pożodze – reż. Adam Sikorski

Kontakt: Joanna Żelazko, joanna.zelazko@ipn.gov.pl

Liczba wejść: 45898, od Data publikacji 05.07.2013