Kalendarium

5 lipca 1945 roku USA i Wielka Brytania uznały utworzony na mocy postanowień konferencji w Jałcie Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, złożony z komunistów i części polityków emigracyjnych.

  • Nominacja Stanisława Mikołajczyka na ministra w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, 28 czerwca 1945 r.
    Nominacja Stanisława Mikołajczyka na ministra w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, 28 czerwca 1945 r.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 

 

5 lipca 1946 roku wszedł w życie dekret o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, za którego pośrednictwem władze PRL sterowały propagandą, nie dopuszczając do rozpowszechniania niewygodnych dla siebie treści. Urząd ten istniał do 1990 roku.

Więcej informacji:

   

Liczba wejść: 42720, od Data publikacji 04.07.2018