Kalendarium

6 lipca 1950 roku w Zgorzelcu został podpisany układ między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu istniejącej już polsko-niemieckiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.

Akt o wytyczeniu granicy państwowej w terenie między Polską a Niemcami podpisano 27 stycznia 1951 roku. Republika Federalna Niemiec uznała granicę zachodnią PRL dopiero w 1970 roku.

Więcej informacji:

 

 

6 lipca 1923 roku urodził się Wojciech Jaruzelski, generał ludowego WP, działacz komunistyczny, wiceminister, a następnie minister obrony narodowej PRL, premier PRL, I sekretarz KC PZPR, prezydent PRL i RP. Odpowiedzialny za użycie broni palnej przez wojsko i milicję przeciwko demonstrującym w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu oraz wprowadzenie w Polsce stanu wojennego w 1981 roku.

Więcej informacji:

 www.encyklopedia-solidarnosci.pl/

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 • Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku

 • Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 1
  Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 1
 • Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 2
  Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 2
 • Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 3
  Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 3
 • Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 4
  Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 4
 • Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 5
  Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 5
 • Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 6
  Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 6
 • Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 7
  Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 7
 • Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 8
  Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 8
 • Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 9
  Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 9
 • Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 10
  Fragment propagandowego wystąpienia I sekretarza KC PZPR W. Jaruzelskiego z 1982 roku, s. 10
Liczba wejść: 42611, od Data publikacji 05.07.2018