Kalendarium

W nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku oddziały AK pod dowództwem ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” rozpoczęły akcję „Ostra Brama”, mającą na celu wyzwolenie Wilna z rąk Niemców.

13 lipca miasto zostało zdobyte wspólnie z Armią Czerwoną. Po zakończeniu walk żołnierze ujawnionych oddziałów AK zostali rozbrojeni przez Sowietów, a oficerowie aresztowani i zesłani do łagrów.

Więcej informacji:

  • Podpułkownik Aleksander Krzyżanowski "Wilk" w trakcie inspekcji oddziałów, Wileńszczyzna, 1944 r. (AIPN)
    Podpułkownik Aleksander Krzyżanowski "Wilk" w trakcie inspekcji oddziałów, Wileńszczyzna, 1944 r. (AIPN)
Liczba wejść: 55814, od Data publikacji 06.07.2018