Kalendarium

8 lipca 1944 roku Rząd RP na Uchodźstwie upoważnił Delegaturę Rządu RP na Kraj i Komendę Główną AK do ogłoszenia w Warszawie powstania w ramach ogólnokrajowej akcji „Burza”.

Na mocy rozkazu komendanta głównego AK, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia o godz. 17.00.

Więcej informacji:

   

J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006

 

 

8 lipca 1980 roku w związku z podwyżką cen niektórych przetworów mięsnych rozpoczął się strajk w świdnickich zakładach Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Po raz pierwszy sformowano tam komitet strajkowy. Wkrótce do strajkujących w „PZL-Świdnik” przyłączyły się inne zakłady pracy na Lubelszczyźnie. Protest w Świdniku rozpoczął największą w historii PRL falę strajków, które przyczyniły się do utworzenia NSZZ „Solidarność”.

Więcej informacji:


S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

Liczba wejść: 46216, od Data publikacji 07.07.2018