Kalendarium

9 lipca 1947 roku pod naciskiem ZSRR Polska odrzuciła przygotowany przez amerykańskiego sekretarza stanu George’a Marshalla plan pomocy gospodarczej dla Europy w postaci dostaw surowców mineralnych, produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych.

Wartość pomocy Stanów Zjednoczonych dla Europy wyniosła 17 mld dolarów. W oczach Kremla była ona próbą ingerencji w strefę wpływów ZSRR.
 
Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012

 

 

9 lipca 1950 roku grupa posłów chrześcijańsko-demokratycznego Stronnictwa Pracy z prezesem Tadeuszem Michejdą wstąpiła do podporządkowanego PZPR Stronnictwa Demokratycznego. Istnienie SD i innych koncesjonowanych partii miało stwarzać pozory pluralizmu politycznego. Na emigracji SP działało do 1990 roku. W kraju zostało reaktywowane w 1989 roku.

Więcej informacji:

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

Liczba wejść: 45858, od Data publikacji 08.07.2018