Kalendarium

11 lipca 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii zaatakowały jednocześnie 99 polskich miejscowości na Wołyniu. Zginęło kilka tysięcy osób. Dzień ten uważany jest za kulminację pierwszej fazy rzezi wołyńskiej.

Więcej informacji:

 

 

11 lipca 1944 roku w Krakowie żołnierze batalionu „Parasol” AK pod dowództwem Stanisława Leopolda ps. „Rafał” przeprowadzili nieudany zamach na Wilhelma Koppego, dowódcę SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie. Był to ostatni (obok zamachów na Hansa Franka i Friedricha Wilhelma Krügera) z tzw. triady zamachów na najwyższych dygnitarzy GG.

Więcej informacji:

 

 

11 lipca 1980 roku zmarł gen. Zygmunt Berling, współpracownik NKWD, w 1943 roku za dezercję z armii gen. Władysława Andersa został skazany przez Sąd Polowy na śmierć, dowódca 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i 1. Armii WP, członek Akademii Sztabu Generalnego, działacz komunistyczny.

Więcej informacji:

   
   

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011

 

 

11 lipca 1989 roku przy dworcu PKS w Krynicy Morskiej znaleziono ciało zamordowanego ks. Sylwestra Zycha, działacza opozycyjnego, kapelana Konfederacji Polski Niepodległej, w 1982 roku oskarżonego o próbę obalenia siłą ustroju PRL i przynależność do organizacji zbrojnej. Prawdopodobnie zginął on z rąk funkcjonariuszy Departamentu IV MSW.

Więcej informacji:

J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004

 • ZDJĘCIA I DOKUMENTY DOTYCZĄCE KS. SYLWESTRA ZYCHA Z ARCHIWUM IPN:

 • Ksiądz Sylwester Zych (fot. AIPN)
  Ksiądz Sylwester Zych (fot. AIPN)
 • Zdjęcie ks. Sylwestra Zycha zatrzymanego w sprawie zabójstwa sierż. MO Zdzisława Karosa i oskarżonego o przywództwo nielegalnej organizacji i przechowywanie broni zabranej sierż. Karosowi, 23 lutego 1982 r. (fot. AIPN)
  Zdjęcie ks. Sylwestra Zycha zatrzymanego w sprawie zabójstwa sierż. MO Zdzisława Karosa i oskarżonego o przywództwo nielegalnej organizacji i przechowywanie broni zabranej sierż. Karosowi, 23 lutego 1982 r. (fot. AIPN)
 • Zdjęcie ks. Sylwestra Zycha zatrzymanego w sprawie zabójstwa sierż. MO Zdzisława Karosa i oskarżonego o przywództwo nielegalnej organizacji i przechowywanie broni zabranej sierż. Karosowi, 23 lutego 1982 r. (fot. AIPN)
  Zdjęcie ks. Sylwestra Zycha zatrzymanego w sprawie zabójstwa sierż. MO Zdzisława Karosa i oskarżonego o przywództwo nielegalnej organizacji i przechowywanie broni zabranej sierż. Karosowi, 23 lutego 1982 r. (fot. AIPN)
 • Postanowienie o przedstawieniu zarzutów ks. Sylwestrowi Zychowi, 5 marca 1982 r. (AIPN)
  Postanowienie o przedstawieniu zarzutów ks. Sylwestrowi Zychowi, 5 marca 1982 r. (AIPN)
 • Rewizja prokuratora w sprawie wyroku ks. Zycha, 14 września 1982 r., s. 1 (AIPN)
  Rewizja prokuratora w sprawie wyroku ks. Zycha, 14 września 1982 r., s. 1 (AIPN)
 • Rewizja prokuratora w sprawie wyroku ks. Zycha, 14 września 1982 r., s. 2 (AIPN)
  Rewizja prokuratora w sprawie wyroku ks. Zycha, 14 września 1982 r., s. 2 (AIPN)
 • Rewizja prokuratora w sprawie wyroku ks. Zycha, 14 września 1982 r., s. 3 (AIPN)
  Rewizja prokuratora w sprawie wyroku ks. Zycha, 14 września 1982 r., s. 3 (AIPN)
 • List prymasa Józefa Glempa do gen. Kiszczaka z prośbą o złagodzenie kary więzienia ks. Sylwestra Zycha, 14 lutego 1984 r., s. 1 (AIPN)
  List prymasa Józefa Glempa do gen. Kiszczaka z prośbą o złagodzenie kary więzienia ks. Sylwestra Zycha, 14 lutego 1984 r., s. 1 (AIPN)
 • List prymasa Józefa Glempa do gen. Kiszczaka z prośbą o złagodzenie kary więzienia ks. Sylwestra Zycha, 14 lutego 1984 r., s. 2 (AIPN)
  List prymasa Józefa Glempa do gen. Kiszczaka z prośbą o złagodzenie kary więzienia ks. Sylwestra Zycha, 14 lutego 1984 r., s. 2 (AIPN)
 • List gen. Czesława Kiszczaka do prymasa Józefa Glempa w sprawie ks. Sylwestra Zycha, 1984 r., s. 1 (AIPN)
  List gen. Czesława Kiszczaka do prymasa Józefa Glempa w sprawie ks. Sylwestra Zycha, 1984 r., s. 1 (AIPN)
 • List gen. Czesława Kiszczaka do prymasa Józefa Glempa w sprawie ks. Sylwestra Zycha, 1984 r., s. 2 (AIPN)
  List gen. Czesława Kiszczaka do prymasa Józefa Glempa w sprawie ks. Sylwestra Zycha, 1984 r., s. 2 (AIPN)
Liczba wejść: 50583, od Data publikacji 06.07.2019