Kalendarium

12 i 13 lipca 1943 roku oddziały niemieckie dokonały pacyfikacji wsi Michniów. Wieś spalono i zamordowano 204 osoby.

Więcej informacji:

 

 

12 lipca 1945 roku oddziały Armii Czerwonej, ludowego Wojska Polskiego i funkcjonariuszy UB rozpoczęły na Suwalszczyźnie Obławę Augustowską, która miała na celu wyeliminowanie zbrojnego podziemia niepodległościowego. W jej wyniku aresztowano kilka tysięcy osób, z czego co najmniej 600 zamordowano.

Więcej informacji:

   
   

 

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Obława Augustowska – lipiec 1945 r. Wybór źródeł, red. J.J. Milewski, A. Pyżewska, Białystok 2010
„Zaplute karły reakcji...”. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
A. Maciejowska, Przerwane życiorysy. Obława Augustowska – lipiec 1945 r., Białystok 2010

 

 

12 lipca 2010 roku zmarł ks. Henryk Jankowski, kapelan „Solidarności”, wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku – miejsca zgromadzeń zwolenników „Solidarności”, rozpracowywany przez SB w ramach operacji „Apostoł”.
 
Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 1–7, Warszawa 2010
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011

  • Informacja Departamentu IV MSW dotycząca m.in. działalności ks. Henryka Jankowskiego, 12 października 1983 r. (AIPN)
    Informacja Departamentu IV MSW dotycząca m.in. działalności ks. Henryka Jankowskiego, 12 października 1983 r. (AIPN)
Liczba wejść: 52086, od Data publikacji 07.07.2019