Kalendarium

8 września 1939 roku rozpoczęła się obrona Warszawy. Oddziały niemieckiej 4. Dywizji Pancernej uderzyły na Ochotę i Wolę. Dzięki dobrze zorganizowanej przez gen. Waleriana Czumę akcji obronnej atak zakończył się dużymi stratami po stronie niemieckiej.

Więcej informacji:

 

 

 

8 września 1968 roku Ryszard Siwiec, były żołnierz AK, podpalił się na Stadionie Dziesięciolecia podczas ogólnokrajowych dożynek. Był to protest przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Zmarł 12 września.

Więcej informacji:

   

 

 

 

8 września 1981 roku podczas I tury I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” uchwalono „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”, w którym wezwano związkowców z krajów bloku komunistycznego do wspólnej walki o swoje prawa i o możliwość zrzeszania się.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór, oprac. J. Olaszek, Warszawa 2010
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

 • MATERIAŁY Z ARCHIWUM IPN

 • Warszawa, wrzesień 1939 roku:

 • Niemieckie bombowce nad Warszawą. (Archiwum IPN)
  Niemieckie bombowce nad Warszawą. (Archiwum IPN)
 • Czołgi niemieckiej 4 dywizji pancernej na ulicach Warszawy, 8 września 1939 r. (Archiwum IPN)
  Czołgi niemieckiej 4 dywizji pancernej na ulicach Warszawy, 8 września 1939 r. (Archiwum IPN)
 • Dokumenty dotyczące Ryszarda Siwca:

 • Meldunek specjalny dotyczący Ryszarda Siwca. (Archiwum IPN)
  Meldunek specjalny dotyczący Ryszarda Siwca. (Archiwum IPN)
 • Fragment testamentu Ryszarda Siwca. (Archiwum IPN)
  Fragment testamentu Ryszarda Siwca. (Archiwum IPN)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca uchwalonego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, 10 września 1981 r. (Archiwum IPN)

 • Informacja dzienna MSW dotycząca uchwalonego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, 10 września 1981 r. (s. 1)
  Informacja dzienna MSW dotycząca uchwalonego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, 10 września 1981 r. (s. 1)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca uchwalonego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, 10 września 1981 r. (s. 2)
  Informacja dzienna MSW dotycząca uchwalonego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, 10 września 1981 r. (s. 2)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca uchwalonego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, 10 września 1981 r. (s. 3)
  Informacja dzienna MSW dotycząca uchwalonego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, 10 września 1981 r. (s. 3)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca uchwalonego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, 10 września 1981 r. (s. 4)
  Informacja dzienna MSW dotycząca uchwalonego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, 10 września 1981 r. (s. 4)
Liczba wejść: 42146, od Data publikacji 07.09.2018