Kalendarium

3 listopada 1920 roku urodził się Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”, harcerz Szarych Szeregów, instruktor harcerski, podharcmistrz. Jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec".

Odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari (pośmiertnie).

Więcej informacji:

 

 

 

3 listopada 1943 roku w obozie koncentracyjnym KL Lublin rozstrzelano 18 400 Żydów. Egzekucję przeprowadzono w ramach akcji „Erntefest” („Dożynki”), podczas której w ciągu dwóch dni Niemcy zamordowali w obozach dystryktu lubelskiego łącznie ok. 42 tys. Żydów.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005.
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008.
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004.
 

 

 

3 listopada 1984 roku przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie odbyła się ceremonia pogrzebowa ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana warszawskiej Solidarności, zamordowanego przez funkcjonariuszy SB. Uroczystości zgromadziły pół miliona osób.

Więcej informacji:

 
 
      

Liczba wejść: 40518, od Data publikacji 02.11.2018