Kalendarium

5 listopada 1948 roku władze komunistyczne rozpoczęły pokazowy proces przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, Niepodległość, zarzucając im planowanie obalenia ustroju siłą. Oskarżonym wymierzono kary do 10 lat więzienia.

Więcej informacji:

Kazimierz Pużak, zdjęcie sygnalne ze śledztwa. (AIPN):

Proces Kazimierza Pużaka (siedzi w górnym rzędzie, na środku) [fot. AIPN]:

   
Protokół przesłuchania Kazimierza Pużaka, 19 sierpnia 1947 r. (AIPN):
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Kazimierza Pużaka, 6 marca 1948 r. (AIPN)

Fragment aktu oskarżenia przeciwko Kazimierzowi Pużakowi i innym działaczom PPS-WRN, 31 października 1948 r. (AIPN)

„Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008.
K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005.
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005.
G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950, Warszawa 2002.
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000.
 

 

 

5 listopada 1977 roku zmarł Aleksiej Stachanow, górnik z Zagłębia Donieckiego, wykreowany w ZSRR na inicjatora współzawodnictwa pracy i ruchu przodowników pracy, tzw. stachanowców.

Więcej informacji:

Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, red. B. Tracz, Katowice 2008.

Liczba wejść: 40499, od Data publikacji 04.11.2018