Kalendarium

6 listopada 1939 roku Niemcy aresztowali 183 pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej zaproszonych do Collegium Novum na wykład poświęcony niemieckiemu stosunkowi do nauki.

Uczeni zostali deportowani do KL Sachsenhausen.

Więcej informacji:

 

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003.
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota i W. Materski, Warszawa 2009.
 

 

 

6 listopada 1949 roku na polecenie Stalina marszałek ZSRR Konstanty Rokossowski został ministrem obrony narodowej i marszałkiem Polski. Kontynuował politykę represji wobec przedwojennych polskich oficerów i sowietyzacji ludowego Wojska Polskiego.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
 

 

 

6 listopada 1984 roku Ronald Reagan po raz drugi wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Kontynuując „twardą” politykę wobec ZSRR, przyczynił się do upadku reżimów komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
 

 

 

6 listopada 1985 roku Lech Wałęsa został oskarżony o zniesławienie komisji wyborczej, której zarzucił zawyżanie frekwencji w wyborach parlamentarnych 13 października. Według ustaleń opozycji frekwencja była o 20 proc. niższa od podanej przez władze.
 
Więcej informacji:

 

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
 

Liczba wejść: 41768, od Data publikacji 05.11.2018