Kalendarium

9 listopada 1939 roku w ramach drugiej akcji pacyfikacyjnej elity intelektualnej Krakowa Niemcy aresztowali ok. 120 nauczycieli, prawników, posłów, urzędników i duchownych. Trafili oni do więzienia w Nowym Wiśniczu, a stamtąd do obozów koncentracyjnych.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami,  red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009

 

 

9 listopada 1939 roku Niemcy przystąpili w Lublinie do akcji „Inteligencja” („Sonderaktion Lublin”) wymierzonej w elitę intelektualną miasta. Tego dnia na terenie Lublina aresztowano kilkaset osób: prawników, inżynierów, księży i nauczycieli.

Więcej informacji:

 

 

9 listopada 1939 roku w Warszawie powstała Tajna Armia Polska – konspiracyjna organizacja wojskowa. Komendantem TAP był mjr Jan Włodarkiewicz ps. „Darwicz”.  Inspektorem pionu organizacyjnego oraz szefem sztabu był podporucznik Witold Pilecki ps. „Witold”.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
 

 

9 listopada 1942 roku Niemcy przeprowadzili ostatnie egzekucje Żydów w getcie na Majdanie Tatarskim w Lublinie. Zamieszkiwało je 4 tys. osób przeniesionych wiosną 1942 roku z getta na Podzamczu, pierwszego getta w Lublinie.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
 

 

9 listopada 1987 roku SB aresztowała we Wrocławiu Kornela Morawieckiego, przywódcę „Solidarności Walczącej”. Szantażowany chorobą kolegi, w 1988 roku został namówiony na wyjazd do Włoch. Podczas próby powrotu do kraju deportowano go do Wiednia.

Więcej informacji:

 

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/

Liczba wejść: 41819, od Data publikacji 08.11.2018