Kalendarium

10 listopada 1909 roku urodził się Paweł Jasienica (wł. Leon Lech Beynar), oficer AK i antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, adiutant „Łupaszki”, pisarz, publicysta, autor popularnych książek z zakresu historii Polski.

  • Leon Lech Beynar
    Leon Lech Beynar
  • Leon Lech Beynar, zdjęcie sygnalne wykonane przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie.
    Leon Lech Beynar, zdjęcie sygnalne wykonane przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie.
  • Pogrzeb Pawła Jasienicy. Od lewej: Jan Parandowski (siedzi), Jerzy Andrzejewski (przemawia), Inessa Jeleńska, Stanisław Stomma; na drugim planie rodzina zmarłego: córka Ewa Beynar (za Stommą), siostra Irena Brzozowska, matka Helena Maliszewska.
    Pogrzeb Pawła Jasienicy. Od lewej: Jan Parandowski (siedzi), Jerzy Andrzejewski (przemawia), Inessa Jeleńska, Stanisław Stomma; na drugim planie rodzina zmarłego: córka Ewa Beynar (za Stommą), siostra Irena Brzozowska, matka Helena Maliszewska.

Więcej informacji:

 

„Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011
P. Niwiński, „Za świętą sprawę”. Szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, współpraca Ł. Borkowski, P. Malinowski, Gdańsk 2011
 

 

10 listopada 1945 roku utworzono Centralny Urząd Planowania odpowiedzialny za wdrożenie w Polsce systemu planowania gospodarczego. Kierował nim Czesław Bobrowski, działacz PPS.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
 

 

10 listopada 1947 roku urodził się Krzysztof Wyszkowski, działacz opozycji antykomunistycznej, m.in. współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", inicjator utworzenia Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 roku, autor tytułu „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego SOLIDARNOŚĆ”, sekretarz redakcji „Tygodnika Solidarność” w 1981 roku, internowany w stanie wojennym. Doradca premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego. Uchwałą Sejmu RP z dnia 23 czerwca 2016 r. powołany na członka Kolegium IPN.

Więcej informacji:

Skład Kolegium IPN

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/

 

10 listopada 1950 roku gen. August Emil Fieldorf „Nil” został aresztowany przez funkcjonariuszy UB. W sfingowanym procesie za rzekomą współpracę z Niemcami skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano w 1953 roku.

Więcej informacji:

Opisy powyższych dokumentów ukazują się przed kliknięciem w obrazek

Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944–1956, Warszawa 2000
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn, J. Żurek, Warszawa 2003
Krzysztof Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Materiały Edukacyjne IPN, Generał August Emil Fieldorf „Nil”, wybór, oprac. W. Młynarczyk, M. Koszyńska, Warszawa 2009
M. Fieldorf, L. Zachuta, Generał August Emil Fieldorf 1895–1953, Warszawa 2013
 

 

10 listopada 1956 roku wojsko radzieckie stłumiło na Węgrzech powstanie.

Więcej informacji:

 

 

10 listopada 1980 roku decyzją Sądu Najwyższego w statucie NSZZ „Solidarność” przywrócono zapisy dotyczące prawa do strajków, a sformułowanie o uznaniu kierowniczej roli PZPR przeniesiono do załącznika. Samowolne zmiany w statucie związku wprowadził Sąd Wojewódzki w Warszawie podczas jego rejestracji 24 października.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór, oprac. Jan Olaszek, Warszawa 2010
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
 

 

10  listopada 1982 roku zmarł Leonid Breżniew, I sekretarz, a następnie sekretarz generalny KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Osobiście odpowiedzialny m.in. za inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku, a także za rozpoczęcie wojny w Afganistanie. Był zwolennikiem ograniczonej suwerenności krajów socjalistycznych (tzw. doktryna Breżniewa).

Więcej informacji:

 

Liczba wejść: 42805, od Data publikacji 09.11.2018