Kalendarium

18 grudnia 1896 roku urodził się Stanisław Mackiewicz „Cat”, pisarz i publicysta, założyciel i redaktor wileńskiego „Słowa”, członek Rady Narodowej RP, premier Rządu RP na Uchodźstwie (1954–1955),

sygnatariusz Listu 34 przeciwko cenzurze i polityce kulturalnej władz PRL.

Więcej informacji:

Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa 2005.
 

 

 

18 grudnia 1936 roku urodził się Henryk Jankowski, kapelan „Solidarności”, wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku – miejsca zgromadzeń zwolenników „Solidarności”, rozpracowywany przez SB w ramach operacji „Apostoł”.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011
 

 

 

18 grudnia 1937 roku urodził się Janusz Onyszkiewicz, działacz opozycyjny w PRL, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, uczestnik obrad Okrągłego Stołu jako rzecznik prasowy opozycji, dwukrotny minister obrony narodowej III RP.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór i opracowanie J. Olaszek, Warszawa 2010
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
 

 

 

18 grudnia 1970 roku podczas protestu robotników przeciwko podwyżce cen przed bramą Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie wojsko otworzyło ogień. Zginęli: szesnastoletni Stefan Stawicki i dwudziestodwuletni Eugeniusz Błażewicz, a kilka osób zostało rannych.

Więcej informacji:

   
   

 

Szczecin. Grudzień ‘70 – Styczeń ‘71. Materiały edukacyjne, red. M. Machałek i K. Rembacka, Szczecin 2007
Grudzień 1970 w dokumentach MSW, oprac. J. Eisler, Warszawa 2000
 

 

 

18 grudnia 1981 roku papież Jan Paweł II skierował do gen. Wojciecha Jaruzelskiego list z apelem o zniesienie stanu wojennego w Polsce.

Więcej informacji:

 

 

 

18 grudnia 1988 roku w Warszawie, w podziemiach kościoła przy ul. Żytniej, zebrani na zaproszenie Lecha Wałęsy intelektualiści i działacze związkowi utworzyli Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Powołali 15 komisji i ich przewodniczących, którzy mieli kierować szczegółowymi przygotowaniami do „okrągłego stołu”, a następnie reprezentować KO podczas samych negocjacji.

Więcej informacji:

 

Liczba wejść: 33189, od Data publikacji 17.12.2017