Kalendarium

2 stycznia 1907 roku urodził się Tadeusz Żenczykowski, prawnik, publicysta, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, wicedyrektor rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa.

Kawaler Orderu Orła Białego i Orderu Virtuti Militari.

Więcej informacji:

 

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcja w okresie powstania warszawskiego, red. J. Czaputowicza, Warszawa 2011
J. K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Aresztowane powstanie, wybór i redakcja naukowa J. Sawicki, wstęp B. Gronek, Warszawa 2004
P. Machcewicz, „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Warszawa 2007
 

 

2 stycznia 1939 roku zmarł Roman Dmowski, współzałożyciel i przywódca Narodowej Demokracji, przedstawiciel Polski na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku i sygnatariusz traktatu wersalskiego, minister spraw zagranicznych w 1923 roku. Obok Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego jeden z architektów niepodległej Polski.

Więcej informacji:

   

Niepodległość, red. M. Gałęzowski i J.M. Ruman, Warszawa 2010
 

 

2 stycznia 1940 roku urodziła się Grażyna Kuroń, żona Jacka Kuronia, działaczka opozycyjna, internowana w stanie wojennym w ośrodkach w Gołdapi i Darłówku. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie).

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
J. J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, opracowanie przypisów: G. Waligóra, J.T. Lipski, Warszawa 2006
P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006
 

 

2 stycznia 1940 roku urodził się Zbigniew Romaszewski, działacz opozycyjny w PRL, twórca Biura Interwencyjnego KSS „KOR” i podziemnego Radia Solidarność, więzień polityczny, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, senator RP, wicemarszałek Senatu VII kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
J. J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, opracowanie przypisów: G. Waligóra, J.T. Lipski, Warszawa 2006
P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006

 

 

2 stycznia 1957 roku sekretariat KC PZPR podjął decyzję o utworzeniu tygodnika „Polityka” – organu prasowego partii, w miejsce rozwiązanego „Po prostu”. Redaktorem naczelnym został Stefan Żółkiewski. Pierwszy numer „Polityki” ukazał się 27 lutego.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 33944, od 01.01.2018