Kalendarium

3 stycznia 1946 roku Krajowa Rada Narodowa przyjęła ustawę o nacjonalizacji przemysłu.

Więcej informacji:

   
 

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
 

 

3 stycznia 1953 roku zniesiono kartki na artykuły spożywcze. Wprowadzenie reglamentacji w 1951 roku miało poprawić zaopatrzenie sklepów. W rzeczywistości system kartkowy nie zmienił sytuacji na rynku, a jedynie doprowadził do wzrostu niezadowolenia społecznego. Zlikwidowaniu reglamentacji towarzyszyła znaczna podwyżka cen.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
 

 

3 stycznia 1957 roku w Warszawie przez połączenie Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej powstał Związek Młodzieży Socjalistycznej – organizacja młodzieżowa podporządkowana PZPR.

Więcej informacji:

M. Wierzbicki, Młodzież w PRL, Warszawa 2009
 

 

3 stycznia 1985 roku zmarł Tadeusz Pełczyński, generał Wojska Polskiego, szef Oddziału II Sztabu Głównego WP, zastępca komendanta głównego AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, współzałożyciel i przewodniczący Rady Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2006
J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
 

Liczba wejść: 34315, od Data publikacji 02.01.2018