Kalendarium

4 stycznia 1947 roku w Warszawie rozpoczął się proces I Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – tajnej organizacji antykomunistycznej. Na ławie oskarżonych znalazł się m.in. płk Jan Rzepecki, założyciel i pierwszy prezes WiN.

Więcej informacji:

   
 

„Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa–Lublin 2008
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007
K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J.  Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2003
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000
 

 

4 stycznia 1940 roku została podpisana polsko-francuska umowa wojskowa, na podstawie której na terenie Francji utworzono Polskie Siły Zbrojne. W czerwcu 1940 roku liczyły one już ok. 85 tys. żołnierzy.

Więcej informacji:

Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w fotografiach por. Wiesława Szpakowicza, oprac. A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Warszawa 2010

 

 

4 stycznia 1982 roku po trzytygodniowej przerwie spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego rozpoczęły się zajęcia w szkołach podstawowych i średnich. Równocześnie władze przystąpiły do weryfikacji nauczycieli.

Więcej informacji:


 

 

4 stycznia 1982 roku grupa intelektualistów i artystów wystosowała list do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym domagała się przestrzegania praw człowieka i obywatela zagwarantowanych w konstytucji i podpisanych przez PRL umowach międzynarodowych.

Więcej informacji:

  

Liczba wejść: 35309, od 03.01.2018