Kalendarium

5 stycznia 1893 roku urodził się Michał Tokarzewski-Karaszewicz, generał WP, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 roku, twórca i komendant Służby Zwycięstwu Polski, mianowany komendantem Związku Walki Zbrojnej na terenie okupacji sowieckiej,

aresztowany wiosną 1940 roku i zesłany do łagru. Zwolniony w 1941 roku na mocy układu Sikorski-Majski. Służył w armii gen. Andersa.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
 

 

5 stycznia 1901 roku urodził się Adam Ciołkosz, publicysta, instruktor harcerski, żołnierz WP, polityk, poseł na Sejm II RP, przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej, członek Rady Narodowej RP, zastępca, a następnie przewodniczący Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego.

Więcej informacji:

 

 

5 stycznia 1942 roku na polecenie Józefa Stalina w okupowanej Polsce tzw. grupa inicjatywna z Marcelim Nowotką na czele utworzyła komunistyczną Polską Partię Robotniczą, działającą zgodnie z interesem ZSRR.

Więcej informacji:

 
 
   

Moneta z czasów PRL

 

 

 

5 stycznia 1945 roku kontrolowany przez Stalina Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej z Edwardem Osóbką-Morawskim na czele nawiązał stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim. Pierwszym ambasadorem ZSRR w Polsce został Wiktor Lebiediew.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
 

 

5 stycznia 1956 roku w Warszawie odbyło się pierwsze zebranie Klubu Krzywego Koła – niezależnego forum dyskusyjnego intelektualistów i opozycjonistów, w którego ramach omawiano m.in. problemy społeczne, polityczne i kulturalne.

Więcej informacji:

 

 

5 stycznia 1982 roku po wprowadzeniu stanu wojennego władze komunistyczne zdelegalizowały Niezależne Zrzeszenie Studentów. Internowano 410 jego członków. NZS zalegalizowano ponownie w 1989 roku.

Więcej informacji:

   
 

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989. Obrazy; koncepcja, wybór i opracowanie materiałów: J. Dutka, M. Zakrzewski, teksty wprowadzające do rozdziałów: J. Szarek, Kraków 2010
Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981. Wybór dokumentów, wybór i oprac. K. Dworaczek, Warszawa 2012

 

 

5 stycznia 2017 roku w Warszawie zmarł gen. Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf”, żołnierz ZWZ-AK, ciężko ranny podczas walk o Pałacyk Michla na Woli, awansowany do stopnia podporucznika i odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy, Kustosz Pamięci Narodowej.

Więcej informacji:

 
 

Biogram gen. Janusza Brochwicza-Lewińskiego ps. „Gryf”.

Liczba wejść: 45533, od Data publikacji 04.01.2019