Kalendarium

6 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy zdobyli lotnisko w Ławicy.

Więcej informacji:

 

 

6 stycznia 1913 roku urodził się Edward Gierek, działacz komunistyczny, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, w latach 1970–1980 I sekretarz KC PZPR.

Więcej informacji:

   
 
 
 
 

 

 Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

Liczba wejść: 42563, od Data publikacji 04.01.2019