Kalendarium

7 stycznia 1949 roku po dwóch tygodniach brutalnego śledztwa w siedzibie MBP przy ul. Koszykowej w Warszawie zginął w niewyjaśnionych okolicznościach Jan Rodowicz, ps. „Anoda” – harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i AK, uczestnik Powstania Warszawskiego.

Więcej informacji:

   

J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Aresztowane powstanie, wybór i redakcja naukowa J. Sawicki, wstęp B. Gronek, Warszawa 2004
 

 

 

7 stycznia 1981 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza „Solidarności” powołała Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność” – jednego z pierwszych niezależnych czasopism wydawanych w PRL. Pierwszy numer pisma ukazał się 3 kwietnia.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór i opracowanie J. Olaszek, Warszawa 2010
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

Liczba wejść: 47008, od Data publikacji 05.01.2019