Kalendarium

9 stycznia 1944 roku powstała Rada Jedności Narodowej, reprezentacja polityczna Polskiego Państwa Podziemnego, swego rodzaju podziemny parlament,

powołana m.in. jako przeciwwaga dla samozwańczej, komunistycznej Krajowej Rady Narodowej.

Więcej informacji:

   
   

  

Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcja w okresie powstania warszawskiego, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2011.
S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009.
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003.

 

 

9 stycznia 1944 roku urodził się Mieczysław Gil, działacz związkowy NSZZ „Solidarność”, polityk, członek Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, poseł na sejm kontraktowy i Sejm RP.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010.
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2 – 7, Warszawa 2010.
 

 

9 stycznia 1981 roku Samorządny Związek Producentów Rolnych kierowany przez Gabriela Janowskiego przekształcił się w NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2 – 7, Warszawa 2010

 

 

9 stycznia 1997 roku zmarł Edward Osóbka-Morawski, działacz socjalistyczny i komunistyczny, polityk, przewodniczący PKWN, premier Rządu Tymczasowego i Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej – gabinetów  zdominowanych przez komunistów i zależnych od ZSRR.

Więcej informacji:

 

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011.

Liczba wejść: 47825, od Data publikacji 08.01.2019