Kalendarium

10 stycznia 1892 roku urodził się Melchior Wańkowicz, pisarz, publicysta, dziennikarz, reportażysta, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Autor m.in. Bitwy o Monte Cassino, najsłynniejszej relacji ze zdobycia Monte Cassino przez wojska II Korpusu Polskiego.

Więcej informacji:

K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011
 

 

10 stycznia 1944 roku Zwangsarbeitslager Plaszow des SS- Und Polizeiführers im Distrikt Krakau (niemiecki obóz pracy przymusowej ZAL Plaszow) został formalnie przekształcony w Konzentrationslager Plaszow bei Krakau (niemiecki obóz koncentracyjny KL Plaszow). 

Więcej informacji:

 

 

10 stycznia 1957 roku została utworzona Wojskowa Służba Wewnętrzna, PRL-owski odpowiednik Żandarmerii Wojskowej, pełniąca także funkcje kontrwywiadu wojskowego i politycznego.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
 

 

10 stycznia 1982 roku w miastach polskich przywrócono łączność telefoniczną wyłączoną wraz z wprowadzeniem stanu wojennego.

Więcej informacji:

 

 

10 stycznia 2009 roku zmarła gen. Elżbieta Zawacka „Zo”, pedagog, żołnierz AK, jedyna kobieta w szeregach cichociemnych, odznaczona m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Orderu Virtuti Militari, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Kustosz Pamięci Narodowej.

Więcej informacji:

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej.

Liczba wejść: 48821, od Data publikacji 09.01.2019