Kalendarium

12 stycznia 1953 roku prymas Stefan Wyszyński został kardynałem.

Więcej informacji:

   

J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
M. P. Romaniuk, Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981–2011, Warszawa 2011
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, red. A. Dziurok i W. J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał i J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki i ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007
 

 

 

12 stycznia 1919 roku urodził się Jan Józef Szczepański, pisarz, prezes Związku Literatów Polskich, opozycjonista, jeden z twórców Polskiego Porozumienia Niepodległościowego – niepodległościowej i prodemokratycznej organizacji podziemnej, założonej w 1976 roku.

Więcej informacji:

K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011
 

 

 

12 stycznia 1924 roku urodził się Mieczysław Jagielski, ekonomista, działacz PZPR, członek Biura Politycznego, wicepremier, przewodniczący delegacji partyjno-rządowej podczas negocjacji ze strajkującymi stoczniowcami w sierpniu 1980 roku w Gdańsku.  

Więcej informacji:

S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011
M. Kruk, K. Pokwicka, K. Lisiecki, Gdański Sierpień '80, Gdańsk 2010
 

 

 

12 stycznia 1929 roku urodził się Janusz Szpotański, poeta, satyryk, tłumacz, szachista, opozycjonista, więzień polityczny w PRL, autor m. in. satyrycznej opery wyśmiewającej Władysława Gomułkę Cisi i gęgacze.

Więcej informacji:

K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011
 

 

 

12 stycznia 1953 roku urodził się Arkadiusz Rybicki, opozycjonista, polityk, poseł na Sejm RP, współtwórca Studenckich Komitetów Solidarności oraz Ruchu Młodej Polski. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2 – 7, Warszawa 2010

Liczba wejść: 39163, od Data publikacji 11.01.2019