Kalendarium

Między 20 a 22 stycznia 1949 r. trwały w Szczecinie obrady IV Zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich. Wydarzenie to przyjmuje się umownie jako cezurę inicjalną socrealizmu w literaturze.

Należy jednak pamiętać, że o ile postulat socrealizmu pojawił się w referatach i wypowiedziach, także w dyskusji, to terminu tego próżno szukać w rezolucji czy w którymkolwiek z pozostałych dokumentów zjazdowych.

Więcej informacji:


 

 

20 stycznia 1951 roku władze komunistyczne aresztowały biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Duchownemu postawiono zarzuty rzekomego szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych i Stolicy Apostolskiej oraz kolaboracji z III Rzeszą.

Więcej informacji:

 

K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944–1956, Warszawa 2000
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał i J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki i ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007

 

 

20 stycznia 1971 roku Biuro Polityczne KC PZPR podjęło decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. 26 stycznia zaczął działać Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego. Otwarcie Zamku nastąpiło w 1984 roku.

Więcej informacji:

 

 

 

20 stycznia 1982 roku Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w sprawie śmierci górników z kopalni „Wujek”, którzy 16 grudnia 1981 roku zginęli podczas pacyfikacji strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.

Więcej informacji:

Idą pancry na Wujek, Warszawa 2006
 

 

20 stycznia 1981 roku Ronald Reagan został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od początku swoich rządów wspierał dążenia Polaków do obalenia komunizmu. Po wprowadzeniu stanu wojennego doprowadził do nałożenia sankcji gospodarczych na PRL.

Więcej informacji:


 

 

20 stycznia 1989 roku zmarł Józef Cyrankiewicz, działacz socjalistyczny i komunistyczny, członek PPS i PZPR, wieloletni premier RP i PRL (1947–1952 i 1954–1970). Odsunięty od władzy po krwawej pacyfikacji wystąpień robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Przewodniczący Rady Państwa PRL (1970–1972).

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
 

 

20 stycznia 2005 roku zmarł Jan Nowak-Jeziorański, politolog, działacz społeczny, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, słynny Kurier z Warszawy – emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie, dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa; kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:

S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa, 2006
J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
P. Machcewicz, „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Warszawa 2007

Liczba wejść: 38406, od Data publikacji 19.01.2019