Kalendarium

21 stycznia 1874 roku urodził się Wincenty Witos, polityk, wieloletni przywódca ruchu ludowego: prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego, trzykrotny premier II RP.

Więcej informacji:

 


 

21 stycznia 1905 roku urodziła się Wanda Wasilewska, pisarka, działaczka komunistyczna, współtwórczyni i przewodnicząca podległego Stalinowi Związku Patriotów Polskich, wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, pułkownik Armii Czerwonej.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
 

 

21 stycznia 1931 roku urodził się Lechosław Goździk, przywódca robotników w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu w październiku 1956 roku.

Więcej informacji:

 

 

 

21 stycznia 1953 roku w Krakowie rozpoczął się proces pokazowy księży kurii krakowskiej oskarżonych przez władze komunistyczne o szpiegostwo na rzecz USA i o przestępstwa kryminalne. Zapadły trzy wyroki śmierci (niewykonane) i kary długoletniego więzienia.

Więcej informacji:

K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2003
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał i J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki i ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007

 

 

21 stycznia 1989 roku na plebanii kościoła św. Karola Boromeusza w Warszawie znaleziono zwłoki zamordowanego przez nieznanych sprawców ks. prałata Stefana Niedzielaka, kapelana AK i organizacji „WiN”, współtwórcy Sanktuarium „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”, współzałożyciela Rodziny Katyńskiej. Kapłan był inwigilowany przez SB.

Więcej informacji:

 

J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki i ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011

Liczba wejść: 38285, od Data publikacji 20.01.2019