Kalendarium

22 stycznia 1921 roku urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz AK, podharcmistrz Szarych Szeregów. Zginął 4 sierpnia 1944 roku w Powstaniu Warszawskim, w którym walczył jako żołnierz batalionu „Parasol” AK.

  • Krzysztof Kamil Baczyński
    Krzysztof Kamil Baczyński

Więcej informacji:

Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2006
J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
 

 

 

22 stycznia 1943 roku komendant główny AK, gen. Stefan Rowecki „Grot” wydał rozkaz o utworzeniu Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, tzw. Kedywu. Jego głównym zadaniem było planowanie i koordynacja akcji sabotażowych i dywersyjnych. Pierwszym dowódcą Kedywu był płk August Emil Fieldorf „Nil”. Kedyw miał na swoim koncie m.in. udany zamach na generała SS Franza Kutscherę.

Więcej informacji:

Materiały Edukacyjne IPN, Generał August Emil Fieldorf „Nil”, wybór i opracowanie W. Młynarczyk, M. Koszyńska, Warszawa 2009
 

 

 

22 stycznia 1971 roku robotnicy Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie rozpoczęli strajk. Protest zakończył się po przybyciu do Stoczni delegacji partyjno-rządowej, w której składzie znaleźli się premier rządu PRL Piotr Jaroszewicz i I sekretarz KC PZPR Edward Gierek.

Więcej informacji:

Szczecin. Grudzień ‘70 – Styczeń ‘71. Materiały edukacyjne, red. M. Machałek i K. Rembacka, Szczecin 2007
Grudzień 1970 w dokumentach MSW, oprac. J. Eisler, Warszawa 2000

 

 

22 stycznia 1978 r. 54 osoby ze świata kultury i nauki podpisały deklarację założycielską Towarzystwa Kursów Naukowych. Ich celem było rozwijanie niezależnych inicjatyw samokształceniowych i naukowych. Już trzy dni później Służba Bezpieczeństwa wszystkich sygnatariuszy objęła sprawą operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Pegaz”.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 36956, od Data publikacji 21.01.2019