Kalendarium

8 lutego 1940 roku Niemcy utworzyli getto w Łodzi (w kwietniu 1940 r. nazwę miasta przemianowano na Litzmannstadt). Było to pierwsze całkowicie odizolowane od reszty miasta getto na terenie okupowanej Polski, drugie co do wielkości po getcie w Warszawie.

Niemcy zwozili do niego Żydów nie tylko z Łodzi i okolicznych miejscowości, lecz także z miast znajdujących się na terenie Rzeszy, Luksemburga oraz Protektoratu Czech i Moraw (m.in. Berlina, Wiednia i Pragi). Litzmannstadt Getto zostało zlikwidowane w sierpniu 1944 roku, do tego czasu przeszło przez nie ok. 200 tys. ludzi. Według szacunków getto przeżyło od 5 do 7 tys. osób.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Getto łódzkie / Litzmannstadt Getto 1940–1944, red. J. Baranowski i S.M. Nowinowski, Łódź 2009
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006
Najdłuższe pół wieku. Kalendarium Łodzi 1939-1989, K.G. Lachota, A. Ossowski, P. Spodenkiewicz, M. Zapolska-Downar, Łódź 2013

 

 

8 lutego 1940 roku po międzynarodowych protestach Niemcy zwolnili 102 polskich uczonych podstępnie aresztowanych 6 listopada 1939 roku w Collegium Novum w Krakowie, do którego zostali zaproszeni na wykład poświęcony niemieckiemu stosunkowi do nauki.

Więcej informacji:

Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota i W. Materski, Warszawa 2009

 

 

8 lutego 1951 roku w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego został stracony major Zygmunt Szendzielarz, ps. „Łupaszka”, oficer WP, dowódca V Wileńskiej Brygady AK, jeden z najsłynniejszych dowódców zbrojnego podziemia antykomunistycznego po wojnie. Kawaler Krzyża Virtuti Militari V klasy.
 
Więcej informacji:

  

P. Niwiński, „Za świętą sprawę”. Szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, współpraca: Ł. Borkowski, P. Malinowski, Gdańsk 2011
„Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007
K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2003
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000

 • Fotografie i dokumenty dot. Zygmunta Szendzielarza, ps. „Łupaszka”

 • Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” (AIPN)
  Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” (AIPN)
 • Lidia Lwow ps. „Lala" i Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka" pozują do zdjęcia w strojach góralskich. 1948 r. (AIPN)
  Lidia Lwow ps. „Lala" i Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka" pozują do zdjęcia w strojach góralskich. 1948 r. (AIPN)
 • „Łupaszka” z Wacławem Beynarem „Orszakiem" (po lewej) i por. Jerzym Jezierskim „Stefanem”. (AIPN)
  „Łupaszka” z Wacławem Beynarem „Orszakiem" (po lewej) i por. Jerzym Jezierskim „Stefanem”. (AIPN)
 • Zygmunt Szendzielarz. Zdjęcie sygnalityczne wykonane w MBP w 1948 r. (AIPN)
  Zygmunt Szendzielarz. Zdjęcie sygnalityczne wykonane w MBP w 1948 r. (AIPN)
 • Protokół wykonania kary śmierci wobec Zygmunta Szendzielarza. (AIPN)
  Protokół wykonania kary śmierci wobec Zygmunta Szendzielarza. (AIPN)
Liczba wejść: 40055, od Data publikacji 07.02.2018