Kalendarium

9 lutego 1970 roku rozpoczął się proces tzw. taterników – młodych osób, które m.in. przemycały przez granicę czechosłowacko-polską publikacje wydawane przez paryską „Kulturę”.

Oskarżonymi byli Maciej Kozłowski, Maria Tworkowska, Jakub Karpiński, Małgorzata Szpakowska i Krzysztof Szymborski.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 45215, od Data publikacji 08.02.2018