Kalendarium

10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 1939 roku przez Armię Czerwoną.

Celem pierwszej deportacji byli osadnicy i pracownicy służby ochrony lasów. W drugiej akcji, rozpoczętej 13 kwietnia, wywieziono urzędników państwowych, nauczycieli, policjantów, ziemian i działaczy politycznych, zaś w trzeciej, z 29 czerwca 1940 roku, uciekinierów z terenów okupacji niemieckiej, tzw. bieżeńców. Ostatnia wywózka rozpoczęła się 20 czerwca 1941 roku, tuż przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej.

Więcej informacji:

Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota i W. Materski, Warszawa 2009
S. Ciesielski, GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953, Warszawa 2010
 

 

 

10 lutego 1976 roku Sejm PRL, mimo licznych protestów społecznych, zatwierdził zmiany w konstytucji. Dodano w niej zapisy o przewodniej roli PZPR oraz o „umacnianiu przyjaźni i współpracy z ZSRR”. Jedynym posłem, który wstrzymał się od głosowania, był Stanisław Stomma.
 
Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
 

 

 

10 lutego 1982 roku 16-letni Emil Barchański wraz z kolegami oblał farbą i podpalił pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie. Kilka miesięcy później zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Wiele wskazuje jednak na to, że sprawcami zabójstwa byli funkcjonariusze SB. Uważany jest za najmłodszą ofiarę śmiertelną prześladowań czasu stanu wojennego.

Więcej informacji:

 

 

 

10 lutego 1982 roku na wyższych uczelniach wznowiono zajęcia zawieszone po wprowadzeniu stanu wojennego. W wyniku przeprowadzonej przez władze weryfikacji do pracy nie wróciło jednak około 1300 nauczycieli akademickich. Do lipca z pracy zwolniono także 21 rektorów i 51 prorektorów.

Więcej informacji:

 

 

 

10 lutego 2017 roku zmarła Maria Dmochowska z domu Lipska, dr nauk medycznych. W latach 2006–2012 pełniła funkcję wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Więcej informacji:

Pożegnaliśmy Marię Dmochowską, byłą wiceprezes IPN.

Liczba wejść: 45562, od Data publikacji 09.02.2019