Kalendarium

11 lutego 1942 roku Maciej Aleksy Dawidowski ps.„Alek”, harcerz Szarych Szeregów i żołnierz AK (uczestnik akcji pod Arsenałem i bohater „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego) zerwał z pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie płytę z niemieckim napisem

głoszącym, że astronom był Niemcem. Tym samym odsłonił oryginalny, polski napis: „Mikołajowi Kopernikowi – Rodacy”.
 
Więcej informacji:

 

 

11 lutego 1945 roku zakończyła się konferencja jałtańska, podczas której przedstawiciele mocarstw sojuszniczych (tzw. wielka trójka) dokonali podziału powojennej Europy na strefy wpływów. Polska zgodnie z żądaniami Stalina znalazła się w strefie wpływów ZSRR.

Więcej informacji:

   
   
   

 

 

 

11 lutego 1980 roku w Warszawie rozpoczął się VIII Zjazd PZPR, podczas którego doszło do dużych zmian personalnych, m.in. z funkcji premiera oraz z Biura Politycznego KC PZPR został usunięty Piotr Jaroszewicz. Stanowisko prezesa Rady Ministrów objął Edward Babiuch.

Więcej informacji:

 

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 

 

11 lutego 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski, dotychczasowy minister obrony narodowej został premierem PRL. Po objęciu stanowiska I sekretarza KC PZPR 18 października 1981 roku skupił w swym ręku najważniejsze stanowiska w państwie i przystąpił do siłowej rozprawy z „Solidarnością”.

Więcej informacji:

   
 

 

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
 

 

11 lutego 1982 roku w Warszawie od numeru 2. zaczął ukazywać się „Tygodnik Mazowsze” – najpopularniejsze pismo podziemnej „Solidarności”. Do 12 maja 1989 roku ukazało się łącznie 290 numerów pisma. Pominięcie numeru 1. było formą upamiętnienia Jerzego Zieleńskiego, pierwszego redaktora naczelnego, który na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego popełnił samobójstwo.

Więcej informacji:

J. Błażejowska, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/1990, Warszawa 2010
 

 

11 lutego 2004 roku zmarł Ryszard Kukliński, pułkownik ludowego Wojska Polskiego, najsłynniejszy agent CIA w Sztabie Generalnym WP. Przekazał na Zachód ponad 40 tys. stron tajnych dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego i planów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wyrok śmierci został uchylony w 1995 roku. Ryszardowi Kuklińskiemu przywrócono stopień pułkownika. W 2016 roku został pośmiertnie awansowany na generała brygady.

Więcej informacji:

 
 

 

Liczba wejść: 50522, od Data publikacji 10.02.2019