Kalendarium

12 lutego 1981 roku w Gdańsku zostało powołane Tymczasowe Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność".

Przewodniczącym Tymczasowego Prezydium KKP został Lech Wałęsa, a członkami byli: Andrzej Gwiazda, Ryszard Kalinowski, Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Jan Rulewski, Andrzej Słowik i Stanisław Wądołowski. W pracach Prezydium brali udział również Karol Modzelewski, rzecznik prasowy KKP oraz sekretarz KKP Andrzej Celiński.

Więcej informacji:
www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Liczba wejść: 47678, od Data publikacji 10.02.2019